Hoppa till huvudinnehåll

Borgås församlingar redo för större enhet

Borgå gamla stan
Borgå gamla stan Bild: Yle/Sarah Haglund sh

De två församlingarna i Borgå bildar gärna en ny kyrklig samfällighet med de övriga församlingarna i närområdet. Röster höjs ändå för att det behövs mer tid att diskutera saken.

Församlingarna i Borgå, Askola, Mörskom, Pukkila, Borgnäs och Sibbo började i fjol utreda möjligheterna att bilda en gemensam kyrklig samfällighet.

Medlemsantalet i församlingarna sjunker stadigt år för år, och den nuvarande strukturen håller inte. Enligt den första utredningen som blev klar i maj i fjol skulle en större samfällighet ge bättre möjligheter för församlingarna att fortsätta med självständig verksamhet.

Enligt förslaget skulle den nya samfälligheten grundas från 2017.

För tidigt för beslut?

I oktober träffades församlingarna till ett gemensamt möte för att diskutera saken.

Under mötet kom det fram åsikter om att tidtabellen är för stram, och att det behövs mer tid för beredning och diskussion innan något beslut fattas.

Domkapitlet vill ha utlåtanden av de berörda församlingarna innan nyår.

Borgåförsamlingarna vill fortsätta utreda

Gemensamma kyrkorådet i Borgå är positivt till att grunda en ny kyrklig samfällighet i Borgåregionen.

Rådet konstaterar dessutom att man är redo att gå vidare med utredningsprocessen – fastän det skulle visa sig att de andra församlingarna ännu inte är redo att fatta några beslut.

Gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet diskuterar saken på sitt möte på torsdag kväll. Ärendet ska ännu vidare till gemensamma kyrkofullmäktige.