Hoppa till huvudinnehåll

Depression skördar unga - allt fler i förtidspension

För tio år sedan sjukpensionerades knappt 500 personer under 34 år på grund av depression. År 2014 var antalet nästan 750. Det är i gruppen 16-24-åringar som ökningen är som störst.

Också i de berättelser som skickats in till Svenska Yles satsning #hurmårdu ser man trenden. Det är främst unga kvinnor som skriver om depression och ångest.

Fredrica Nyman är bara 24 år gammal, men hon är redan sjukskriven på grund av svår depression.

- Jag stressade lite väl mycket till följd av min bästa väns död. Jag började jobba jätte hårt. Jag räknade igår att jag har haft 8 arbetsplatser på fem år samtidigt som jag har varit heltidsstuderande, säger Nyman.

Under fem år flyttade hon också tio gånger på grund av sitt jobb. Hon deltog aktivt i studentkårer och sjöng i kör vid sidan av sina studier.

Till sist orkade hon inte längre.

- Jag var bara så trött och jag bara grät. I värsta fall skulle jag väl ha varit död redan vid det här laget, säger Nyman.

Unga sjukskrivs allt oftare

Sjukpensioneringar på grund av depression minskar tydligt. Det här märks speciellt bland dem som är över 55 år. Det som är oroväckande är att trenden inte gäller de unga.

I dag är var femte person som sjukpensioneras med depression under 34 år gammal. För tio år sedan var andelen en av tio.


Källa: FPA och Pensionsskyddscentralen

Ökningen är störst bland de yngsta

I förhållande till antalet har den allra största ökningen skett bland 24-åringarna.

En orsak till ökningen är att sjukpension skrivs ut för lätt till unga, anser Psykiater Hans Fredriksson.

- Sjukpensionering har blivit en slags standardlösning. I stället för att faktiskt analysera vad som verkligen är fel och vad som ligger bakom depressionen så tyr man sig till mediciner som inte är en så bra lösning för att avhjälpa en depression.


Källa: FPA och Pensionsskyddscentralen

Psykiater: "En hopplöshet har brett ut sig i samhället"

Fredriksson är inte förvånad över att allt fler yngre förtidspensioneras allt oftare på grund av depression.

Han tycker att en modlöshet och hopplöshet har brett ut sig i samhället i alldeles för stor omfattning.

- Jag uppfattar det som ett symptom på otrygghet, osäkerhet och en oklar framtid. Jag tycker det är ganska naturligt att unga då reagerar med depression och ångest, säger Fredriksson.

Samtidigt har många en väldigt stark känsla av att de inte har tid att uppfylla allt de vill hinna med, de hinner inte förverkliga sina drömmar.

Det skapar å sin sida frustration, som är en stor källa till depression.

- Du försöker och försöker och slår huvudet i väggen gång på gång. Så småningom ökar hopplösheten. Du tycker att du är ingenting värd och att ingen behöver dig. Att vi känner oss behövliga är en väldigt viktig känsla för oss människor, säger Fredriksson.

Många kommer aldrig tillbaka till arbetslivet

I dag är nästan 2 500 personer under 34 år sjukpensionerade på grund av depression. Det är över 10 procent av alla sjukpensionärer i åldersgruppen. Överlag är olika mentala problem, missbruksrelaterade problem och beteendestörningar orsaken till 80 procent av sjukpensioneringarna bland personer under 34.

Förtidspensionering betyder inte att man aldrig får arbeta igen, utan den är ofta tidsbunden. Det är den för det mesta när personen är under 30. Många unga återgår ändå aldrig till arbetslivet.

- Det beror på att det inte finns lämpliga arbeten att erbjuda de här människorna. När vi har den här jättestora arbetslösheten med 400 000 arbetslösa så är det väldigt svårt för en före detta rehabiliterad patient att hitta ett jobb, säger Fredriksson.

Här skyller Fredriksson på regeringen och politikerna, som står hjälplösa inför den ökade arbetslösheten i samhället.

De har gett över ansvaret på människorna, som uppmanas att bli egenföretagare för att skapa sitt eget levebröd, anser Fredriksson.

- Jag har en stark känsla av att politikerna försöker sätta upp händerna och säga att samhället inte mera kan erbjuda arbete åt alla sina invånare. Tvärtom så försöker man nu uppmana ungdomar att sysselsätta sig själva med olika slags företag.


Källa: FPA och Pensionsskyddscentralen

Depression är ett kvinnoproblem

Om kurvan på unga sjukpensionärer med depression stiger brant finns det ändå en siffra som är konstant över tid och i åldersgrupperna. Både i dag och för tio år sedan är två av tre personer som blivit arbetsoförmögna på grund av depression kvinnor.

förtidspensionerade pga depression kvinnor/män
Det är främst kvinnor som blir förtidspensionerade på grund av depression förtidspensionerade pga depression kvinnor/män förtidspensionering

Har du varit deprimerad? Skriv din berättelse och läs andras berättelser om depression.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes