Hoppa till huvudinnehåll

Isbjörnarna blir färre då havsisen krymper

Om 35 år finns det betydligt färre isbjörnar eftersom den globala uppvärmningen krymper isen i Arktis-området.

En omfattande internationell studie om isbjörnarnas livsbetingelser fastslår att läget är allvarligt .

Internationella naturvårdsunionen, IUCN, beräknar att det idag finns mellan 22.000 och 31.000 isbjörnar i hela Arktis-området, men att de blir allt mera sårbara i takt med att deras habitat, eller livsmiljö, krymper.

- Klimatförändringen kommer att fortsätta att hota isbjörnarnas fortlevnad i framtiden, säger generaldirektören för IUCN, Inger Andersen.

Ny isbjörnsstudie

Studien baserar sig på en ny värdering av isläget runt Arktis och drar slutsatsen att det är högst sannolikt att antalet isbjörnar minskar med 30 procent före 2050.

Antalet isbjörnar har ökat i vissa regioner under de senaste åren, tack vare bättre skydd och strängare jaktförbud, men den ökningen är tillfällig. När havsisen krymper blir det svårare för isbjörnarna att skaffa föda genom att fånga sälar som lever på isen.
.
År 2012 minskade havsisen mer än någonsin sedan satellitfotograferingarna inleddes.

Klimatmöte om två veckor

Inger Andersen från IUCN uppmanar de drygt 200 nationer, som deltar i klimatmötet i Paris om två veckor att vidta åtgärder för att begränsa utsläppen av växthusgaser och för att fördröja issmältningen.

Läs också