Hoppa till huvudinnehåll

Volontärarbete gör dig lycklig

Helsingfors Mission vill vara en hjälpande hand i vardagen för bortglömda svenskspråkiga seniorer i Helsingfors. Styrkan i verksamheten är volontärarbetet. Utan frivilliga volontärer och finansiella understödare skulle arbetet inte vara möjligt.

Helsingfors Missions seniorverksamhets mål är att minska ensamheten och depressionen bland seniorer samt att öka deras funktionsmöjligheter. Den svenskspråkiga volontärverksamheten startade i januari 2012.

Under 16 volontärgrundutbildningar har man utbildat 110 volontärer som fungerar som stödpersoner, engångshjälpare, budbärare samt gruppledare. Målet är att varje år få 30 nya aktiva volontärer.

Volontärer ger glädje i vardagen

Som volontär hos Helsingfors Mission samarbetar man med den person man hjälper – som stöd, lyssnande öra, vän och hjälpande hand i vardagen. Man är oersättligt, men erfarenheten är alltid ömsesidig.

- När du hjälper, lindrar du en annan människas ensamhet, men du får också själv någonting, som berikar ditt liv och gör dig lycklig. Som vår volontär kämpar du för de bortglömda, mot ensamhet, förklarar Liisa Melin som sedan fyra år koordinerat den svenska volontärverksamheten i Helsingfors Mission.

- Volontärerna är den viktigaste resursen i vår verksamhet. Vi stöder volontärer på alla sätt. Volontären uppskattas sådan som hen är. De får en kostnadsfri utbildning och professionellt stöd i alla situationer. I verksamheten ingår också fortbildning och kurser om åldrande, ensamhet och död.

Efter utbildningen hjälper Helsingfors Mission till att hitta lämpliga volontäruppgifter. Man kan välja en regelbunden stödform eller ge engångshjälp då och då.

- Helsingfors Mission hittar hela tiden nya sätt att kombinera ett hektiskt stadsliv med volontärhjälp bland bortglömda seniorer, säger Liisa. Det behövs även volontärer för att hjälpa synskadade och funktionshindrade.

Utbildning och personlig utveckling

En utmaning just nu är att utvidga volontärnätverket och utöka samarbetet på svenska. Liisa Melin berättar också att volontärverksamheten blivit så populära att fyra kurser i året inte längre räcker till. Man får ordna med extra utbildning för att möta viljan att ställa upp.

- Vi grundar en svenskspråkig resurspool som är ett nätverk bland ensamma seniorer. Vårt mål är att ta till vara all den kunskap, erfarenhet och livsglädje som volontärer kan föra vidare på frivillig basis.

För att bli volontär fyller man i en elektronisk ansökning. Alla blivande volontärer intervjuas för att kartlägga motiv, bakgrund och förutsättningar för att vara verksam som volontär.

I första utbildningskvällen ingår presentation om Helsingfors Mission och dess verksamhet samt volontärens roll i verksamheten. I andra utbildningskvällen fördjupar vi oss i arbetet som engångshjälpare samt som stödperson.

I Helsingfors Missions volontärkoncept träffas volontärerna regelbundet, utbyter erfarenheter och har trevligt tillsammans. Man lär sig känna varandra och orkar bättre.

I stadsmissionens fotspår

Helsingfors Mission är 130 år. Verksamheten startades år 1883. Då började Finland urbanisera, vilket förde med sig ett nytt problem, urban fattigdom.

Namnet på den tiden var Stadsmissionen. I sitt verksamhetskontor på Rödbergsgatan hjälpte man föräldralösa, hemlösa, sjuka, fattiga, missbrukare, före detta fångar och andra behövande

- HelsingforsMission behövs i högsta grad också i dag, säger Liisa Melin. Ensamheten är dagens form av fattigdom.

Seniorarbete erbjuder kostnadsfri och trygg närvaro, kontakt, professionell diskussion och vardagshjälp för ensamma seniorer i Helsingfors.

Till utbildningen kommer man enbart genom att fylla i ansökningsblanketten "Ansökan till volontär", som finns på Helsingfors Missions hemsida.

Läs också

Tro

Nyligen publicerat - Tro