Hoppa till huvudinnehåll

Hanaholmen får bostäder – kraftverket stänger senast 2024

Sörnäs hamn i Helsingfors
Sörnäs hamn i Helsingfors Bild: Yle/Riku Karminen sörnäs hamn

Helsingfors stadsstyrelse vill stänga kolkraftverket på Hanaholmen och ersätta det med flera biovärmecentraler. Stadsdelen ska istället få bostäder för 6000-8000 nya invånare.

Kraftverket ska stängas i början av 2020-talet, senast i slutet av år 2024.

Tack vare beslutet kommer de så kallade Kronobroarna mellan Degerö och Kronohagen att kunna byggas enligt den planerade tidtabellen. Bron kan inte byggas ifall kraftverket är i bruk, då bränslefartygen måste kunna köra ända fram till kraftverket.

I kraftverksbolaget Helens ursprungliga utvecklingsplan fanns två andra förslag. De gick ut på att antingen ersätta kraftverket med ett nytt flerbränslekraftverk i Nordsjö eller att bränna en blandning av bränslepellets och stenkol i de nuvarande kraftverken på Hanaholmen och på Sundholmen.

I och med att framtidsutsikterna på energimarknaden förändrats efter att utvecklingsplanen gjordes för fem år sedan valde man ändå att komma upp med ett nytt förslag. I framtiden ska elproduktionen i stället ske i flera mindre biovärmecentraler och andra förnybara energiformer. Staden kommer också att undersöka möjligheterna att sätta upp solpaneler på sina fastigheter.

Målsättningen är att minska på utsläppen av växthusgaser i Helsingfors med en femtedel före 2020. Det nya förslaget bedöms vara bäst för stadsstrukturen, miljön, riskerna och stadens ekonomi.

Ingen samproduktion

Beslutet ska ännu behandlas av stadsfullmäktige nästa vecka. Det strider delvis emot fullmäktiges riktlinjer om att främja samproduktion i stället för att producera el och värme skilt. På grund av de låga elpriserna lönar det sig ändå inte att göra nyinvesteringar i samproduktion.

Kraftverket som heter Hanaholmen B invigdes år 1974. Byggnaden var i tiderna den största och dyraste kommunala byggnaden i Helsingfors. Kraftverket blev också internationellt känt i och med att den kan användas till att bränna både olja och kol.

Läs också