Hoppa till huvudinnehåll

Personalen efterlyser öppen dialog i Raseborg

Jaana Falk-Enlund, viceförtroendeman JHL och Jari Salminen, förtroendeman FOSU.
Jaana Falk-Enlund, vice huvudförtroendeman för JHL och Jari Salminen, huvudförtroendeman FOSU representerar en stor del av Raseborgs stads personal. Jaana Falk-Enlund, viceförtroendeman JHL och Jari Salminen, förtroendeman FOSU. Bild: Yle/ Bubi Asplund falk-enlund jaana

Fackliga huvudförtroendemän efterlyser långsiktighet och öppenhet då Raseborgs stads ekonomi nu ska trimmas. De vill att personalen tas med i beredningen.

Huvudförtroendeman Jari Salminen (FOSU) och vice huvudförtroendeman Jaana Falk-Enlund (JHL) säger att man undviker onödiga rykten om beredningen är öppen.

De betonar att Raseborgs stads personal måste vara med i beredningen. De vill lösa svårigheter och utmaningar i samarbete med staden.

- Vi borde ha en öppnare dialog från början. Det är enklare att planera om man får vara med, säger Falk-Enlund.

- Det blir snabbt rykten om beredningen inte är öppen. Öppenhet är nyckelord i stora beredningar, säger Salminen.

Nu behövs gott ledarskap

Samtliga huvudorganisationer inom Raseborgs stad har lämnat in ett förslag om att personalen ska tas med i beredningen.

Salminen och Falk-Enlund efterlyser gott ledarskap. De betonar att man måste se till att personalens arbetshälsa inte blir lidande. Om beredningen görs dåligt ökar sjukskrivningen säger, tror de.

Salminen understryker att arbetsgivaren måste se till att bilden utåt är positiv och att också de närmare 2 000 anställda ger en positiv bild av staden.

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola
Stadsdirektör Tom Simola vill se över hela stadens förvaltning. Senast sommaren 2016 ska politikerna fatta tuffa beslut för att stadens skuldbörda ska kunna minska. Raseborgs stadsdirektör Tom Simola Bild: Yle/Christoffer Westerlund stadsdirektör tom simola

- Om vi vill ha ekonomin i skick måste vi få inflyttare. Arbetsgivaren måste putsa sin bild. Området och regionen måste vara attraktiv.

Salminen hoppas att det inte enbart är frågan om samarbetsförhandlingar då staden ska få sin ekonomi i skick.

Hoppas personalen vill delta

Också Holger Wickström (SDP) som är vice ordförande i Raseborgs stads personalsektion säger att en förutsättning för att komma framåt är att höra personalens röst. Han hoppas att personalen aktivt vill delta.

Till Jari Salminens fackavdelning, FOSU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorn, hör bland annat lärare. Med jämna mellanrum har de mindre skolorna i bland annat Pojo varit indragningshotade.

Salminen har själv jobbat i en mindre skola och ser inte byskolorna som dyra. Han poängterar att det också kan vara effektiva och ekonomiskt lönsamma.

En skolgård.
Klinkbackan koulu i Pojo har tidigare varit indragningshotad. Salminen betonar att små skolor är effektiva. En skolgård. Bild: Yle klinkbacka skola

- Det kan vara bra att ha mindre enheter där elevantalet kan variera. Raseborg vill i framtiden höja inflyttningen. Enligt skolnätsutredningar finns det inte plats att flytta på så många elever. Arbetsgivaren borde se tillräckligt långt in i framtiden.

Efterlyser mänsklig vård

I egenskap av vice huvudförtroendeman för JHL representerar Jaana Falk-Enlund bland annat vårdpersonal och biblioteksanställda.

Hon anser att det inte längre går att trimma personalen så mycket.

- Det måste vara mänskligt för de som jobbar och för dem man tar hand om.

Falk-Enlund säger att JHL:s utgångspunkt är att det inte ska bli några uppsägningar bland personalen.

Holger Wickström är rätt nöjd med Raseborgs förvaltningsstadga.
Holger Wickström betonar att staden också måste få mera inkomster. Holger Wickström är rätt nöjd med Raseborgs förvaltningsstadga. Bild: yle/Petra Thilman förvaltningsstadga

Personalsektionens Holger Wickström betonar å sin sida att personalkostnaderna inom Raseborgs stad har varit så gott som oförändrade under de tre senaste åren. Trots det har staden tagit över bland annat vård i egen regi.

- Vi har genomfört en fortlöpande effektivering, men det kan hända att det inte räcker till. Inkomstsidan måste också öka.

Höstens förhandlingar berör vården

I morgon (23.11) offentliggörs resultaten av höstens samarbetsförhandlingar inom Raseborgs stad. De fackliga huvudförtroendemännen kan inte uttala sig om förhandlingarna innan dess.

Holger Wickström säger att det i höstens samarbetsförhandlingar har handlat om att förändra produktionsmetoderna.

- Vårdplatserna inom åldringsvården har förändrat och man kommer att klara sig med mindre personal.

Läs också