Hoppa till huvudinnehåll

Anställda inom äldrevården sägs upp i Raseborg

Sjukskötare
Sexton personer sägs upp inom äldrevården Sjukskötare Bild: Yle sjukskötare

Resultatet från Raseborgs samarbetsförhandling blev att 24 av stadens årsverken ska bort under nästa år. Äldrevården drabbas hårdast.

Den mest radikala förändringen är att 16 personer inom äldreomsorgen kommer att bli utan arbete. Uppsägningarna gäller tolv närvårdare och fyra vårdbiträden.

Förhandlingarna berör HVC:s demens- och mentalvårdsavdelning, Mjölbolsta, intervallenheten Gläntan i Ekenäs och demensboendeenheten Lyan i Tenala.

Vill satsa på öppenvård

Kirsi Ala-Jaakkola, chef för omsorgstjänster i Raseborg, säger att sexton personer är det antal man utgår ifrån just nu. Hon tror ändå att det kan ändra.

- Siffran lever eftersom någon kanske beslutar sig för att söka en annan arbetsplats eller går i pension, och då uppkommer lediga vakanser som vi kan erbjuda dem som annars riskerar bli arbetslösa, säger Ala-Jaakkola.

Orsaken till att äldrevården drabbas hårdast säger Ala-Jaakkola är att staden ska satsa på öppenvård och då behöver en annan form av expertis.

- Vi kommer att öka på antalet sjukskötare inom hemvården och seniorrådgivningsverksamheten. Till dagverksamheten hoppas vi att vi får en ergoterapeut. Vi behöver flera med mera mångsidig kunskap och därför blev det oundvikligt med uppsägningar, förklarar hon.

Osäker framtid för Lyan

Vid demensboendeenheten Lyan ser man dystert på framtiden efter nyheten om uppsägningarna.

- Vi har visserligen varit medvetna om det här en tid men det är klart att det är ledsamt. Vi hoppas på att kunna fortsätta vår verksamhet men tvivlar starkt på att det kommer att vara möjligt, säger Ulrika Lindgren, närvårdare på Lyan.

Övrig minskning utan uppsägningar

De återstående åtta årsverkena som måste bort kommer att skötas utan uppsägningar.

Tre årsverken inom missbrukarvården kommer att omorganiseras till andra uppgifter och fem inom företagshälsovården kommer att övergå till en ny producent.

Förslaget om att minska personal inom stadens kök drogs bort.

Rättelse 25.11.2015: I artikeln stod tidigare felaktigt HVC:s demens- och mentalvårdsavdelning i Mjölbolsta, det är ändå frågan om två skilda enheter och i:et är nu utbytt till ett kommatecken.

Läs också