Hoppa till huvudinnehåll

Ska familjeåterförening bli svårare? Så här svarar politikerna

Flyktingar kommer över gränsen till Makedonien.
Flyktingar kommer över gränsen till Makedonien. Bild: EPA/GEORGI LICOVSKI flyktingar vid gränsen till makedonien.

Regeringen vill i snabb takt ändra utlänningslagen så att familjeåterförening ska bli svårare. Det handlar sannolikt om att man kräver tillräckliga inkomster innan familjemedlemmar får komma till Finland. Spotlight frågade alla riksdagsgrupper hur de ser på den nuvarande lagen och på planerna på ändring.

I augusti när strömmen av asylsökande till Finland blev stridare, uttalade sig inrikesminister Petteri Orpo om behovet av en stramare lag.

– Vi måste absolut ha stränga villkor för när en familj kan återförenas, sade Orpo till Helsingin Sanomat 22.8. 2015.

Planen på att ser över villkoren för familjeåterförening fanns med redan i regeringsprogrammet, men nu skyndade Orpo på beredningen. Lagförslaget ska ges till riksdagen redan i vår (2016).

Det handlar om att ta in villkor om inkomster, bostad eller integration som en förutsättning för familjeåterförening.

– Vilka av dessa villkor man väljer och exakt vem lagändringen ska gälla är ännu oklart, säger överinspektör Tuuli Tuunanen som bereder lagen på inrikesministeriet.

De flesta riksdagsledamöter utgår från att man kan ställa krav enbart på dem som har fått såkallat ”alternativt skydd” i Finland. Det betyder att det de varit med om före flykten inte räcker för asyl och flyktingstatus, men att de skulle råka i fara om de återvände till sina hemländer. Många av nykomlingarna väntas få alternativt skydd snarare än flyktingstatus.

Lagberedaren Tuunanen säger att man kan ställa inkomstkrav eller krav på språkkunskaper också när det gäller flyktingar som har fått asyl. EU-direktivet möjliggör sådana krav, men då ska man under de tre första månaderna efter asylbeslutet få ansöka om familjeåterförening utan att dessa villkor ställs.

Flyktingar lotsas i land av grekiska fiskare.
Flyktingar lotsas i land av grekiska fiskare. Flyktingar lotsas i land av grekiska fiskare. Bild: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU grekiska fiskare.

Regeringspartierna vill strama åt

Vi ber alla riksdagsgrupper kommentera planerna på strängare regler för familjeåterförening.

Regeringspartierna (Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet) ställer sig som väntat bakom en åtstramning. Men Centerns gruppordförande Matti Vanhanen säger att inkomstgränserna inte får vara oskäligt höga, och också samlingspartiets gruppordförande Arto Satonen påminner om att levnadskostnaderna är olika höga i olika delar av landet.

Sannfinländarna är mycket nöjda med planerna.

– Åtstramningen är till fördel för Finland och gör att invandringspolitiken fungerar bättre. En välfungerande invandringspolitik är till fördel för invandrarna, säger gruppordförande Sampo Terho.

SDP och Kristdemokraterna vill inte ta ställning till frågan.

Redan nu gäller inkomstgränser för de arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU som vill ta med sig familjemedlemmar till Finland. Den invandrare som vill ta med sig en hustru eller man och två barn måste tjäna 2600 euro netto i månaden. Den här summan är för hög och hindrar många invandrare med låg lön från att leva familjeliv. Om det här handlar Spotlight 1.12.

Kritik från De gröna, Vänsterförbundet och SFP

De gröna, Vänsterförbundet och SFP anser att familjen är en förutsättning för en lyckad integrering och ett aktivt arbetsliv.

– Familjen hjälper (flyktingar) att integreras och börja ett nytt liv i det nya landet. Det är i allas intresse att familjerna återförenas, och att (flyktingarna) inte behöver oroa sig för sina familjemedlemmar, säger de grönas gruppordförande Outi Alanko-Kahiluoto.

De gröna tycker inte det är acceptabelt ifall de flyktingar som klarar sig väl ekonomiskt kan få sin familj till Finland medan de som är fattigare inte får familjen hit.

SFP:s ståndpunkt ligger nära de grönas.

– Anpassningen till ett nytt samhälle blir svårare, ifall man ständigt måste vara orolig för sina anhöriga. Dessutom är familjeåterförening en av de få säkra och lagliga rutterna till Europa och Finland, säger SFP:s gruppordförande Anna-Maja Henriksson.

Vänsterförbundet säger att de senaste årens lagändringar redan har gjort det verkligt svårt för många som flytt från krisområden att återförena familjen.

– Om regeringen stramar åt lagen ytterligare blir det i praktiken omöjligt att återförena familjen, befarar gruppordförande Aino-Kaisa Pekonen.

Lagen blev strängare 2010

Också De gröna och SFP tycker att den nuvarande lagen redan är för sträng. Att familjemedlemmar tvingas lämna in ansökan vid närmaste finländska ambassad är en misslyckad regel, som utgör stora hinder bland annat för somalierna.

Socialdemokraterna säger att den nuvarande lagen i enskilda fall kan vålla problem för flyktingar.

– Men i nuvarande akuta flyktingkris kan det vara svårt att ändra lagen, säger gruppordförande Antti Lindtman.

Sannfinländarnas gruppordförande Sampo Terho är nöjd med de åtstramningar som gjorts under tidigare år.

– Förändringarna var nödvändiga och mycket långt i linje med våra målsättningar, även om vi var i opposition när lagen ändrades, säger Terho.

Läs också:
Svårt återförena flyktingfamiljer
Återförena familjen blev livsfarligt