Hoppa till huvudinnehåll

Varför blir någon flykting?

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Det finns i dag 60 miljoner människor i världen som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer. Hälften av dem är barn.

Det här framgår av den årliga rapporten från FN:s flyktingskommissariat, UNHCR. Där beskrivs också hur ett hisnande antal - 42 500 människor blir flyktingar inom eller utanför länder varje dag. Det är en fyrdubbling under de senaste fyra åren, enligt UNHCR.

Här kan du läsa en artikel om antalet flyktingar i världen:
Antalet flyktingar i världen är rekordhögt.

De länder varifrån flest tvingas fly är Syrien, Afghanistan och Somalia. Var femte flykting år 2014 var från Syrien. Av alla flyktingar uppehåller sig hela 86 % i utvecklingsländer. Till exempel år 2014 uppehöll sig flest flyktingar i Turkiet.

Det följande inslaget, som är på engelska, beskriver på ett överskådligt sätt vad flyktingströmmen beror på.

Medelåldern bland flyktingar är låg; år 2015 var mer än hälften av världens flyktingar under 18 år gamla.

Bland de nära 1,7 miljoner individuella ansökningar om asyl eller flyktingstatus som registrerades av UNHCR under 2014 kom 43 300 från ensamkommande eller separerade barn. Det är den högsta siffran som registrerats sedan UNHCR började samla in sådana uppgifter 2006. Dessa barn är främst från Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia.

Hotet om att en hel generation går förlorad är överhängande.― Luciano Calestini, UNICEF

Den främsta orsaken till dagens flyktingsituation är kriget i Syrien, som lett till en sällan skådad flyktingström till framförallt grannländerna som knäar under flyktingtrycket.

Här kan du läsa en ny artikel om läget i Syrien

Enbart i grannlandet Libanon bor över 550 000 flyktingbarn av vilka 400 000 är i skolåldern. I Turkiet finns det likaså 400 000 flyktingbarn i skolåldern som inte går i skola.

Det viktigaste med att barnen går i skola är förstås att de studerar och lär sig saker, men för flyktingbarn erbjuder skolan också både ett psykologiskt och fysiskt skydd.

Många av barnen i Libanon bor i obevakade tältbyar eftersom det inte officiellt finns några flyktingläger i Libanon. Tältbyarna kan inte erbjuda den säkerhet för familjerna och barnen som är önskvärd, och därför blir skolans roll extra viktig.

- Få saker stärker återgången till en normal vardag såsom att gå i skola, säger Luciano Calestini.

Bild: EPA/STR TURKEY OUT flyktingläger i turkiet
Tältläger för flyktingar.
Tältläger för flyktingar. Bild: EPA/TOLGA BOZOGLU fly
Syrisk flicka på flyktingläger.
Syrisk flicka på flyktingläger. Bild: EPA/YOUSSEF BADAWI syrisk flicka

Krig är den vanligaste orsaken till flykt

I Svenska Yles artikel kan du läsa mera om flyktingläget i Turkiet.

Ett annat skäl till de stora flyktingmängderna är också att världen plågas av alltfler konflikter, både gamla och nya - t.ex. konflikterna i Afghanistan, Somalia och Irak.

På den FN:n baserade sidan Globalis kan du se kartor och läsa mera om pågående konflikter i världen.

Asylsökande väntar på att bli registrerade på ön Lesbos i Grekland.
Asylsökande väntar på att bli registrerade på ön Lesbos i Grekland. Bild: EPA/YANNIS KOLESIDIS lesbos

På SVT Pejls sida kan du se grafik över vilka länder som tar emot flyktingströmmarna och varifrån de kommer.

Största delen av alla asylsökande i Finland år 2015 har varit irakier. Den näst största gruppen utgörs av somalier, medan väldigt få kommer från Syrien. Fler än var tredje asylsökande kom från Syrien eller Afghanistan.

Flyktingar som försöker ta sig från Danmark vidare till Sverige.
Flyktingar som försöker ta sig från Danmark vidare till Sverige. Bild: EPA/BENJAMIN NOLTE flyktingström

Svår väg till Europa

Mellan april och juni månad år 2015 sökte fler människor än någonsin asyl i EU under en så kort tidsperiod. Över 213 000 asylansökningar lämnades in till EU under dessa tre månader, vilket är en ökning med 85 % jämfört med samma period 2014.

Den största gruppen asylsökande i EU är syrier. De står för en femtedel av det totala antalet asylansökningar. Tyskland är fortfarande det land som tar emot flest asylsökanden inom EU, följt av Sverige.

Varför är det så svårt för flyktingarna att ta sig till Europa? I följande inslag berättar journalisten Jessica Stolzmann på ett lättbegripligt sätt vad "asyl" betyder och varför inte vem som helst kan komma till EU.

Vadå asylsökande?

  • en asylsökande är en person som söker skydd i ett land eller via FN:s flyktingorgan UNHCR
  • det är en mänsklig rättighet att få söka asyl, men det är upp till de nationella myndigheterna i ett land att bestämma på vilka grunder en person har rätt till att erhålla asyl
  • enligt principen om non-refoulement får en person inte utvisas till ett land där han eller hon löper överhängande risk att förföljas eller dödas
  • rätten till att söka asyl som flykting är reglerat i Flyktingkonventionen från 1951 och dess Protokoll från 1967.

Varför kommer de hit?

Varför stannar inte syrierna hemma och försvarar sitt hemland så som finländarna gjorde under exempelvis vinterkriget? En orsak är att kriget i Syrien inte går att jämföra med vinterkriget. Se Yle Kioskis inslag och förstå varför. Vänligen observera att inslaget är på finska.

Klimatflyktingar

Klimatförändringarna och dess följdverkningar förväntas leda till stora befolkningsförflyttningar från platser där det av olika anledningar inte längre går att leva. FN:s flyktingorgan UNHCR anger som exempel ökad torka och hetta respektive kraftigt ökad nederbörd.

Följderna av de här klimatförändringarna kan göra det omöjligt att fortsätta bedriva odling eller ha boskap på den plats man nu befinner sig. Klimatförändringarna kan också slå ut fisket och därmed tvinga till förflyttningar i kustnära områden. Därtill anges ofta stigande havsnivåer som en källa till framtida förflyttningar.

Begreppet “klimatflykting” började användas kring år 2000, och blev bättre definierat efter att Internationella Röda Korset satte upp ett klimatförändringscenter år 2002 och ett underorgan till FN år 2005 antog en resolution om rättigheter för människor vars territorier försvinner på grund av klimatförändringar.

I augusti 2014 fick flyktingar från öriket Tuvalu för första gången uppehållstillstånd i ett annat land med klimatförändringar som skäl. Enligt UNHCR kommer det till år 2050 att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar.

Förödelse efter storm i Burma
Förödelse efter storm i Burma Bild: EPA katastrofer

Referenser:

UNICEF
FN
Eurostat (2014): ‘Asylum Statistics’, in ‘Eurostat Yearbook’ 2014.
Eurostat (2015): ‘Asylum quarterly report’. Second quarter 2015

Vetamix

Nyligen publicerat - Vetamix