Hoppa till huvudinnehåll

Varför blir någon flykting?

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Det finns i dag 60 miljoner människor i världen som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer. Hälften av dem är barn.

Det här framgår av den årliga rapporten från FN:s flyktingskommissariat, UNHCR. Där beskrivs också hur ett hisnande antal - 42 500 människor blir flyktingar inom eller utanför länder varje dag. Det är en fyrdubbling under de senaste fyra åren, enligt UNHCR.

Här kan du läsa en artikel om antalet flyktingar i världen:
Antalet flyktingar i världen är rekordhögt.

De länder varifrån flest tvingas fly är Syrien, Afghanistan och Somalia. Var femte flykting år 2014 var från Syrien. Av alla flyktingar uppehåller sig hela 86 % i utvecklingsländer. Till exempel år 2014 uppehöll sig flest flyktingar i Turkiet.

Det följande inslaget, som är på engelska, beskriver på ett överskådligt sätt vad flyktingströmmen beror på.

Medelåldern bland flyktingar är låg; år 2015 var mer än hälften av världens flyktingar under 18 år gamla.

Bland de nära 1,7 miljoner individuella ansökningar om asyl eller flyktingstatus som registrerades av UNHCR under 2014 kom 43 300 från ensamkommande eller separerade barn. Det är den högsta siffran som registrerats sedan UNHCR började samla in sådana uppgifter 2006. Dessa barn är främst från Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia.

Hotet om att en hel generation går förlorad är överhängande.― Luciano Calestini, UNICEF

Den främsta orsaken till dagens flyktingsituation är kriget i Syrien, som lett till en sällan skådad flyktingström till framförallt grannländerna som knäar under flyktingtrycket.

Här kan du läsa en ny artikel om läget i Syrien

Enbart i grannlandet Libanon bor över 550 000 flyktingbarn av vilka 400 000 är i skolåldern. I Turkiet finns det likaså 400 000 flyktingbarn i skolåldern som inte går i skola.

Det viktigaste med att barnen går i skola är förstås att de studerar och lär sig saker, men för flyktingbarn erbjuder skolan också både ett psykologiskt och fysiskt skydd.

Många av barnen i Libanon bor i obevakade tältbyar eftersom det inte officiellt finns några flyktingläger i Libanon. Tältbyarna kan inte erbjuda den säkerhet för familjerna och barnen som är önskvärd, och därför blir skolans roll extra viktig.

- Få saker stärker återgången till en normal vardag såsom att gå i skola, säger Luciano Calestini.

Bild: EPA/STR TURKEY OUT flyktingar,flyktingläger,flyktingläger i turkiet,syrien,syrier,turkiet
Tältläger för flyktingar.
Tältläger för flyktingar. Bild: EPA/TOLGA BOZOGLU fly,flyktingar,flyktingläger,konflikt,syrien,syrier,tält
Syrisk flicka på flyktingläger.
Syrisk flicka på flyktingläger. Bild: EPA/YOUSSEF BADAWI barn,flykting,flyktingbarn,flyktingläger,syrien,syrisk flicka,syriskt barn

Krig är den vanligaste orsaken till flykt

I Svenska Yles artikel kan du läsa mera om flyktingläget i Turkiet.

Ett annat skäl till de stora flyktingmängderna är också att världen plågas av alltfler konflikter, både gamla och nya - t.ex. konflikterna i Afghanistan, Somalia och Irak.

På den FN:n baserade sidan Globalis kan du se kartor och läsa mera om pågående konflikter i världen.

Asylsökande väntar på att bli registrerade på ön Lesbos i Grekland.
Asylsökande väntar på att bli registrerade på ön Lesbos i Grekland. Bild: EPA/YANNIS KOLESIDIS asylsökande,flykting,flyktingar,kö,lesbos

På SVT Pejls sida kan du se grafik över vilka länder som tar emot flyktingströmmarna och varifrån de kommer.

Största delen av alla asylsökande i Finland år 2015 har varit irakier. Den näst största gruppen utgörs av somalier, medan väldigt få kommer från Syrien. Fler än var tredje asylsökande kom från Syrien eller Afghanistan.

Flyktingar som försöker ta sig från Danmark vidare till Sverige.
Flyktingar som försöker ta sig från Danmark vidare till Sverige. Bild: EPA/BENJAMIN NOLTE danmark,flyktingar,flyktingström,migranter,sverige

Svår väg till Europa

Mellan april och juni månad år 2015 sökte fler människor än någonsin asyl i EU under en så kort tidsperiod. Över 213 000 asylansökningar lämnades in till EU under dessa tre månader, vilket är en ökning med 85 % jämfört med samma period 2014.

Den största gruppen asylsökande i EU är syrier. De står för en femtedel av det totala antalet asylansökningar. Tyskland är fortfarande det land som tar emot flest asylsökanden inom EU, följt av Sverige.

Varför är det så svårt för flyktingarna att ta sig till Europa? I följande inslag berättar journalisten Jessica Stolzmann på ett lättbegripligt sätt vad "asyl" betyder och varför inte vem som helst kan komma till EU.

Vadå asylsökande?

 • en asylsökande är en person som söker skydd i ett land eller via FN:s flyktingorgan UNHCR
 • det är en mänsklig rättighet att få söka asyl, men det är upp till de nationella myndigheterna i ett land att bestämma på vilka grunder en person har rätt till att erhålla asyl
 • enligt principen om non-refoulement får en person inte utvisas till ett land där han eller hon löper överhängande risk att förföljas eller dödas
 • rätten till att söka asyl som flykting är reglerat i Flyktingkonventionen från 1951 och dess Protokoll från 1967.

Varför kommer de hit?

Varför stannar inte syrierna hemma och försvarar sitt hemland så som finländarna gjorde under exempelvis vinterkriget? En orsak är att kriget i Syrien inte går att jämföra med vinterkriget. Se Yle Kioskis inslag och förstå varför. Vänligen observera att inslaget är på finska.

Klimatflyktingar

Klimatförändringarna och dess följdverkningar förväntas leda till stora befolkningsförflyttningar från platser där det av olika anledningar inte längre går att leva. FN:s flyktingorgan UNHCR anger som exempel ökad torka och hetta respektive kraftigt ökad nederbörd.

Följderna av de här klimatförändringarna kan göra det omöjligt att fortsätta bedriva odling eller ha boskap på den plats man nu befinner sig. Klimatförändringarna kan också slå ut fisket och därmed tvinga till förflyttningar i kustnära områden. Därtill anges ofta stigande havsnivåer som en källa till framtida förflyttningar.

Begreppet “klimatflykting” började användas kring år 2000, och blev bättre definierat efter att Internationella Röda Korset satte upp ett klimatförändringscenter år 2002 och ett underorgan till FN år 2005 antog en resolution om rättigheter för människor vars territorier försvinner på grund av klimatförändringar.

I augusti 2014 fick flyktingar från öriket Tuvalu för första gången uppehållstillstånd i ett annat land med klimatförändringar som skäl. Enligt UNHCR kommer det till år 2050 att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar.

Förödelse efter storm i Burma
Förödelse efter storm i Burma Bild: EPA burma,global uppvärmning,katastrofer,klimat,klimatförändring,storm

Referenser:

UNICEF
FN
Eurostat (2014): ‘Asylum Statistics’, in ‘Eurostat Yearbook’ 2014.
Eurostat (2015): ‘Asylum quarterly report’. Second quarter 2015

Läs också

Vetamix

 • Earth Hour i Cali i Colombia

  Vad är syftet med Earth Hour?

  En klimatmanifestation - men vad uppnår man?

  Du har säkert hört talas om Earth Hour, evenemanget som ordnas en gång per år då alla uppmanas släcka lamporna samtidigt i en timmes tid. Men vad vill man egentligen uppnå med det?

 • Abimix grafik för studentexamensproven i kemi

  Kemi, studentexamensproven 2017

  Prov och modellsvar.

  Här hittar du studentexamensproven i kemi 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i hälsokunskap

  Hälsokunskap, studentexamensproven 2017

  Hälsokunskap, prov och modellsvar år 2017

  Här hittar du studentexamensproven i hälsokunskap 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i livsåskådning

  Livsåskådningskunskap, studentexamensproven 2017

  Livsåskådningskunskap. Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i livsåskådningskunskap 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 3: Använd e-postens adressfält rätt

  Tänk på datasäkerheten när du skriver e-post.

  Då man sänder e-post är det bra att minnas datasäkerheten: kan det vara till skada om mottagarna kan se varandras e-post? Är det ok för alla mottagare att deras adresser är synliga?

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 5: Så här frigör du minne på din telefon

  Så här frigör du minne på din telefon.

  När du köper telefonen kan det verka som att den har ett enormt minne. Men efter att du laddat ned ett antal appar är minnet redan betydligt fullare. I den här artikeln får du tips på hur du kan frigöra lagringsutrymme på din mobilapparat.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 9: Spåra din försvunna apparat

  Tips för hur du kan spåra din försvunna telefon eller iPad.

  Glömde du telefonen på jobbet eller trillade den kanske ur fickan i bussen på väg hem? Eller misstänker du att den kan ha blivit stulen? Du kan förhindra att någon annan kan använda din försvunna apparat genom att ta kontakt med operatören per telefon eller via deras hemsida på nätet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 10: Ladda kartor till din telefon offline

  Det är värt att göra i förväg, med god uppkoppling.

  Om du ska åka till en plats där internet är långsamt, mobildata är dyrt eller du inte kan koppla upp dig alls, kan du spara ett område från Google Maps på telefonen eller surfplattan och använda det offline.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 13: Koppla datorn till nätet med telefonen

  Så här delar du smarttelefonens internetuppkoppling.

  Om du är på tåget, sommarstugan eller annars bara på en plats där det inte finns fungerande trådlöst nätverk så kan du använda din telefon som uppkopplingspunkt till nätet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 14: Hitta bilder du får använda fritt

  Det kryllar av bilder på nätet, men vilka får du använda?

  Det finns massor med bilder på nätet som du med vissa restriktioner kan använda. När du känner till principerna kan du använda bilder som upphovsmannen har definierat som fria att använda.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning 15: Säg hej med en emoji!

  Lär dig att ta i bruk emojier.

  Får du underliga meddelanden från din kompis? Det här kan bero på att din mobil saknar ett tangentbord som stöder emojier. I den här digiträningen lär du dig att installera emoji-tangentbordet.

 • Pekplatta, tangentbord och hörlurar.

  Digiträning – testa din digikompetens

  Ta digitestet och se om du är utrustad för en digital värld.

  Skulle du klara dig i en värld utan butiker, banker och biljettkassor där allt sköts på internet? Gör vårt digitest så vet du hur väl utrustad du är för en digital värld.

 • Porträttbild på Minna Levälahti.

  Språkkolumnen: Kejsarens nya språkkläder

  Vad lurar bakom det enkla och det komplicerade maktspråket?

  Till synes lättförståeliga ord kan ha en annan innebörd än du tror. Språkvårdaren Minna Levälahti uppmanar journalisterna att avslöja både det enkla och det komplicerade maktspråket.

 • Edith Södergran

  Edith Södergran - en poet före sin tid

  Edith Södergran var en av sitt sekels stora poeter.

  Edith Södergran ses som en av Nordens största poeter. Hennes nyskapande dikter och deras för tiden ovanliga innehåll och fria form gjorde att man inte riktigt förstod henne medan hon levde. I dag har hon påverkat flera generationer av författare.

 • Still från programmet grymt härligt i norden.

  Grymt härligt i Norden

  Här kan du se alla avsnitt av serien Grymt härligt i Norden.

  Professor Stranglövs assistent Grisen har ätit upp bilderna till bibliotekets mest dyrbara bok. Nu måste Grisen resa runt i Norden och ta nya bilder så att Stranglöv skall kunna återlämna boken till biblioteket.

 • Professor Stranglöv och Grisen ur programmet Grymt härligt i Finland.

  "Grisens resa i Finland" visar historiska platser

  12 avsnitt med "Grisen" som reser runt i Finland.

  Den bekanta grisen från serien "Grymt härligt i Norden" reser i den här serien runt i Finland och bekantar sig med olika historiska platser. Serien är lämplig för lågstadieklasser.

 • Thomas Silén, Luoise Rosenlew, Oscar Rosenlew och Viktor Seppälä vid Norsen.

  Kom med i Yle Nyhetsskolan

  Nu kan man anmäla sig till våren 2017!

  Vill ni göra egna nyheter och nå ut till en stor publik? Gå då med i Svenska Yles projekt i mediefostran, Yle Nyhetsskolan. Där får man chansen att bli ung nyhetsreporter och lära sig mer om till exempel källkritik, rubriksättning och intervjuteknik.

 • En bild med texten "rubriken har makten".

  En bra webbrubrik är inte mystisk eller för finurlig

  "Handlar det om potatis ska ordet potatis finnas med."

  En rubrik på webben måste stå för sig själv eftersom man ofta ser den utanför sitt sammanhang, t.ex. på Facebook eller Twitter. Vi sysslar inte heller med klickjournalistik, säger Johanna-Törn Mangs på Svenska Yle. Rubriken får inte lura läsaren.

 • Frivilliga hjälper barnen ur båten

  Varför blir någon flykting?

  Över 40 000 människor blir flyktingar varje dag.

  Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Det finns idag över 60 miljoner människor på flykt i världen. Hälften av dem är barn. Den här artikeln försöker åskådliggöra situationen just nu.

 • Vad betyder asyl?

  Hajbo Nytt: Vad betyder asyl?

  Kolla in senaste Hajbo Nytt.

  Också vuxna har svårt att hålla reda på vad orden har med flyktingar att göra betyder. Ord som asyl, flykting och familjeåterförening. Det är viktigt att veta vad de betyder. Gör man inte det är det svårt att tala om saken och följa med nyheter. Därför frågade Hajbo Andreas von Weissenberg pa Röda Korset vad de viktigaste orden betyder.

 • En höna sitter på bordet bakom en skolbok och en penal.

  Att stöda elever med specialbehov

  Hur undervisa elever som behöver särskilt stöd?

  Alla elever har rätt att bli sedda, få stöd och uppmuntran. Det kan vara prövande för klassläraren, speciellt om det finns flera i klassen med särskilda behov. I de här avsnitten av Håltimmen får vi tips om hur man kan stöda elever med gestaltningssvårigheter och med Downs syndrom. Elever som skolkar och elever som behöver större utmaningar än sina klasskamrater.

 • Räv

  Räven - ett anpassningsbart rovdjur

  Där det finns mat, finns ofta också rävar.

  Rävar kan man träffa på nästan överallt. De anpassar sig väl till olika miljöer och är inte särskilt kräsna med sin föda. Där det finns mat, finns ofta också rävar.

 • Björnen är Europas största rovdjur

  Björnen är Finlands nationaldjur

  Brunbjörnen är det farligaste rovdjuret i Finland.

  Björnen (Ursus arctos) är Finlands nationaldjur och Europas största rovdjur. Brunbjörnen är också det farligaste rovdjuret i Finland, men lyckligtvis är den skygg och undviker närkontakt med människor. Den stiliga och kraftiga brunbjörnen har genom tiderna fascinerat oss människor.

 • Hjärt- och lungräddning.

  Fräscha upp dina kunskaper i första hjälpen!

  De här kunskaperna i första hjälpen kan rädda liv.

  Vet du vad man ska göra om en person plötsligt förlorar medvetandet? Hur återupplivar man en livlös person? Fräscha upp dina kunskaper i första hjälpen med hjälp av de här tipsen.

 • Smörgåsens väg genom matsmältningen.

  Matens väg genom kroppen

  Vi följer matens väg från munnen till toaletten

  Vad händer med Kalles ostsmörgås efter att den försvinner in i hans mun? Vi följer smörgåsens väg genom matsmältningen. Genom magsäck, till tunntarmen, och vidare till tjocktarmen där den sista vätskan sugs upp. Allra sist åker den in i ändtarmen och vidare ut ur kroppen, ner i toalettstolen.

 • Ett hjärta

  Hjärtat - livets motor

  Hjärtat är vår viktigaste muskel.

  Hjärtat är vår viktigaste muskel. Det pumpar outtröttligt blod till kroppens alla delar så länge vi lever. När hjärtat slutar slå tar livet slut - och därför förknippas också hjärtat med känslor och kärlek.

Nyligen publicerat - Vetamix

 • Abimix grafik för studentexamensproven i kemi

  Kemi, studentexamensproven 2017

  Prov och modellsvar.

  Här hittar du studentexamensproven i kemi 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i religion

  Evangelisk-luthersk religion, studentexamensproven 2017

  Evangelisk-luthersk religion. Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i evangelisk-luthersk religion 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i religion

  Ortodox religion, studentexamensproven 2017

  Provet i ortodox religion. Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i ortodox religion 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

 • Abimix grafik för studentexamensproven i livsåskådning

  Livsåskådningskunskap, studentexamensproven 2017

  Livsåskådningskunskap. Prov och modellsvar år 2017.

  Här hittar du studentexamensproven i livsåskådningskunskap 2017 samt studentexamensnämndens beskrivning av goda svar. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.