Hoppa till huvudinnehåll

Finnwatch: Oetisk broiler säljs i Finland

Bild: YLE/Arja Lento hönseri

Finnwatch avslöjar att det förekommer omfattande kränkningar av arbetarnas rättigheter i broilerfabriker i Thailand. Det är inte första gången som den thailändska livsmedelsindustrin prickas av finländska organisationer av människorättsskäl.

Tidigare har det uppdagats problem inom ananasindustrin – och nu är det broilerindustrins tur.

Även om den absoluta merparten av broilern som säljs i Finland är inhemsk växer importen. Den största andelen importerad broiler kommer från Brasilien och Thailand.

Finnwatch rapporterar om omfattande problem med arbetstagarnas rättigheter i Thailand. Medborgarorganisationen har tillsammans med en thailändsk människorättsorganisation gjort intervjuer i sex broilerfabriker i Thailand – av vilka samtliga levererar broiler till företag som tillverkar produkter också för den finska marknaden.

Enligt Finnwatch är det på restauranger och caféer som det är vanligast med importerad broiler. Företag som nämns i rapporten är Sodexo, S-gruppen, Restel och Picnic. Subway har inte meddelat om företaget använder sig av thailändsk broiler.

Arbetarnas rättigheter kränks

Rapporten slår fast att det förekommer omfattande problem med arbetarnas rättigheter. Det är gästarbetare från grannländerna Burma, Kambodja och Laos som är värst drabbade.

Ett av de största problemen är de rekryteringsavgifter som krävs för att arbetarna ens ska få jobba. Det kan röra sig om stora summor som leder till att anställda ofta är kraftigt skuldsatta innan arbetet inleds.

Det förekommer också barnarbete i fabrikerna. Rapporten visar att 14-åringar jobbar heltid. Det förekommer också förfalskningar av anställdas födelseår så att de ska se ut som om arbetarna är myndiga.

Rapporten visar också att det förekommer olika typer av straff, och att arbetsgivarna ganska godtyckligt kan dra av summor från arbetarnas löner.

Enligt Finnwatch försöker också vissa företag medvetet dölja underleverantörskedjor.

Snellman Pro köper kyckling från utpekad fabrik i Thailand

- Vi köper broiler som kommer från Thailand. I rapporten har det kommit fram problem i den ena av de två fabriker vi använder oss av. Man har hittat brister i hur människorna i fabriken behandlas, säger Annika Vainio som är vd för storköksenheten Snellman Pro.

- Vi beklagar det stort, säger Vainio. Vi gör våra inköp via vår holländska partner som köper broiler från den här thailändska fabriken.

- Nu efter det att vi har fått ta del av den här rapporten kommer vi att vidta åtgärder. Vi har varit i kontakt med den holländska leverantören och ska utreda hur det är möjligt att det har gått så här.

Vainio utlovar förbättringar.

- Det är självklart att vi måste vidta åtgärder för att förbättra de omständigheter under vilka de här människorna jobbar.

Vainio frågar sig också hur det här har kunnat ske.

- Jo - tyvärr har omfattande problem gått oss förbi. Vi har inte noterat detta tidigare, och nu har vi absolut ett behov av att granska våra processer.

Sårbara arbetstagare

Uppgifterna om dåliga arbetsförhållanden kommer inte som någon överraskning för Katri Blomster på Fackets solidaritetscentral i Finland SASK.

- Så är det överallt i världen. De sårbaraste arbetstagarna är de som kommer från ett annat land, säger Blomster.

Vad är konsumentens roll?

- Det är alltid företagets ansvar att se till att arbetstagarnas förhållanden är i skick, men vi som konsumenter måste säga ifrån att vi bryr oss om i hurudana förhållanden maten tillverkas.

Blomster anser att det är viktigt att det görs påtryckningar på företag och politiker.

Finnwatch lyfter upp FN-överenskommelsen om att företag längs hela leveranskedjan ska göra allt för att förbättra människorättsläget. Det gäller alltså också finska företag - allt från importörer, partihandel till reklamföretag som marknadsför matprodukter.

Finnwatch är en organisation som håller ett öga på finländska företags verksamhet i utlandet. Rapporten ges ut i samarbete med den svenska organisationen Swedwatch.

Katri Blomster ser det som en oroväckande utveckling att regeringen skär i finansieringen av organisationer som Finnwatch.

Läs också