Hoppa till huvudinnehåll

Lodjuren räknas

Lodjur
Lodjur Bild: Antero Tenhunen lo

Så snart det finns ett bestående snötäcke kommer Finlands viltcentral att börja räkna lodjursungar bland annat på Österbottens och Kust-Österbottens viltvårdområde.

Det sker i samarbete med Naturresurscentret (Luke) och lokala jaktföreningar.

Det är främst lodjur som räknas, men också alla observationer av varg, järv och björn noteras.

- Lodjursstammen har minskat i Österbotten. I Lappfjärd och Närpes är den starkast, men norrut har den gått tillbaka, säger Stefan Pellas, jaktvårdschef på svenska Österbottens Jaktvårdsdistrikt.

I dag finns 55-80 lodjur i Österbotten.

Inventeringen görs för att ge en klarar bild av hur stammen ser ut och speciellt om där finns föryngringar.

Alla observationer av lodjursungar ringas in och granskas.

När det gäller vargstammen finns i dag inga flockar i Österbotten, utan endast en handfull enstaka djur.

I Finland överlag har vargstammen ökat. Den regleraden jakten på varg som inled i vinter berör inte Österbotten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten