Hoppa till huvudinnehåll

Skuggbudgetar: Nedskärningarna backas men hålen täpps till olika

Matta på ett dagis
Regeringen ger rum för större gruppstorlekar i dagvården men oppositionen säger nej. Matta på ett dagis Bild: Yle/ Nora Engström matta

Oppositionen gör gemensam sak för att mota nedskärningarna nästa år. SDP vill i stället bredda skattebasen medan SFP föreslår mindre pengar för regeringens spetsprojekt. Riksdagen debatterar förslagen i dag.

I oppositionspartiernas skuggbudgetar får regeringen än en gång hård kritik för att så många nedskärningar drabbar dem som redan från tidigare har ont om pengar.

Det handlar bland annat om barnfamiljerna, de studerande och arbetslösa.

KD okejar begränsad dagvård

Högre anslag för utbildningen och biståndet finns med i samtliga skuggbudgetar. Regeringen föreslår ju drastiska nedskärningar i båda momenten.

De sociala stöden borde också indexjusteras. Regeringen har beslutat frysa samtliga index med undantag av utkomststödet.

Plock i regeringens sparåtgärder

 • Utbildningsanslagen sjunker rejält, likaså biståndsanslagen
 • Indexjusteringen av barnbidragen och studiepenningen uteblir
 • Sjukförsäkringsersättningar sjunker
 • Klientavgifter höjs
 • Dagisavgifterna stiger
 • Den subjektiva rätten till dagvård begränsas
 • Morgon- och eftermiddagsvården blir dyrare
 • Elev- och dagisgrupperna kan bli större än tidigare
 • Stödet till kollektivtrafiken sänks

Oppositionspartierna är även överens om att det inte går att spara på barnen. Regeringen ger bland annat rum för större gruppstorlekar i dagvården men oppositionen säger nej. Flera partier är också mot att rätten till dagvård begränsas.

Kristdemokraterna säger ändå att det är helt okej att den förälder som av någon orsak är hemma också ska sköta sitt barn i stället för att föra det till dagis.

Dynamiska effekter på olika sätt

Den som säger nej till regeringens sparåtgärder måste också täppa till det hål som uppstår. Ett sätt är att minska arbetslösheten för att få mera skatteintäkter. Men det är lättare sagt än gjort.

Oppositionen har emellertid en rad förslag. Bättre köpkraft och den vägen flera jobb kunde fås till exempel med höjt grundavdrag i kommunalbeskattningen och högre hushållsavdrag.

Om man ska sänka skatten på någonting är det annat än bilar.― SFP-ordföranden Carl Haglund

Vänsterförbundet slår till med rejält sänkt moms. SFP tror däremot inte på den metoden utan vill tvärtom ha en liten höjning. För SFP är det nämligen inkomstskatten som ska sänkas om man vill ha dynamiska effekter.

Partiet föreslår en sänkning som skulle vara något större i de tre första skatteklasserna än i den fjärde klassen för de mera välbärgade.

SDP satsar på skärpt skatt för höginkomsttagare, hårdare kapitalskatt och en arvsskattehöjning för arv i miljonklassen.

Vänsterförbundet och De gröna är med på noterna åtminstone då det gäller inkomstskatten för dem som tjänar mest, det vill säga i praktiken en skärpning av den så kallade solidaritetsskatten.

Skatt på Sipiläs pengar?

SDP vill dessutom bredda skattebasen till bankernas affärsverksamhet. Partiet talar bland annat för en kapitaliseringsskatt, som skulle gälla förmögenhetsförvaltning.

Till exempel har statsminister Juha Sipilä lagt sin förmögenhet i Nordea Capital så att placeringsobjekten i hans ”försäkringskuvert” kan bytas och säljas fritt utan att det går skatt på vinsten.

Under åren läggs ränta på ränta och skatt betalas först då förmögenheten tas ut. Den är också skyddad för insyn och finns därför inte med i de offentliga skatteuppgifterna.

Gröna och VF vill låna

Under tidigare år har oppositionen ofta gjort skuggbudgetar där en massa pengar delas ut men utan täckning på inkomstsidan. I dag är det annorlunda.

Riksdagens informationstjänst hjälper till med uträkningar för att också alternativen till det egentliga budgetförslaget skall vara i balans.

Skuldklockan är det enda regeringen tänker på. Konsekvensbedömningen får skötas av oppositionen.― De grönas ordförande Ville Niinistö

Följaktligen har nästan alla oppositionspartier nu fått sina utgifter och inkomster att gå ihop utan ytterligare lån.

SDP bröstar sig över att de till och med skulle låna mindre än vad regeringen gör.

Bara De gröna och Vänsterförbundet är redo att öka upplåningen nästa år. De bejakar professor Markus Jänttis tes om att skuldsättningen inte är ett problem eftersom statsskulden på inget sätt ökar okontrollerat hos oss.

 • Silltraditionsmuseet Dikseli, Röölä

  Allt du någonsin velat veta om sill!

  Nu smakar det med sill! Rööläs sillfabrik höll hela det finska folket vid sill i flera årtionden – den imponerande sillfisketraditionen är nu förevigad i Finlands enda sillmuseum.

 • Märkets fyr, Hammarland

  Fyren på riksgränsen.

  Bada bastu i Finland och ta ett dopp i Sverige – utan passkontroll! Den kulturhistoriskt värdefulla fyren står på en kobbe där riksgränsen går tvärs över.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes