Hoppa till huvudinnehåll

Tvisten om Valsörarnas sjöbevakningsstation fortsätter

Valsörarnas sjöbevakningsstation i Korsholm
Arkivbild av Valsörarnas sjöbevakningsstation. Valsörarnas sjöbevakningsstation i Korsholm Bild: YLE/Agneta Glad sjöbevakningsstation

Är föroreningarna i marken vid den tidigare sjöbevakningsstationen på Valsörarna farliga eller inte? Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) säger nej medan Västkustens tillsynsnämnd inte är så säker på den saken.

Spill efter olja och bränsle döljer sig i marken vid den tidigare sjöbevakningsstationen. Också bly, koppar och krom finns i marken efter bottenskrapning av båtar.

Det handlar om cirka 400 kubikmeter förorenad mark efter 60 år av sjöbevakningsverksamhet.

Ska området saneras?

NTM-centralen kom fram till att det inte finns några risker och att området inte behöver saneras, inte fast det ligger i ett naturskyddsområde.

Västkustens tillsynsnämnds miljösektion är inte lika säker. Tvärtom ställer sig miljösektionen kritisk till NTM-centralens slutsats.

Miljösektionen anser att man borde följa de rekommenderade saneringsbehoven eftersom Valsörarna ingår i naturskyddsområde och används för rekreationssyfte. Och det är den som förorenat marken som ska återställa området.

Västkustens tillsynsnämnds miljösektion har möte den andra december och förslaget är att nämnden vill ha en ny bedömning av saneringsbehovet av NTM-centralen.