Hoppa till huvudinnehåll

"Vi ska ännu inte tala om uppsägningar"

Mona Böhme står vid en trappa.
Mona Böhme hoppas fortfarande på andra lösningar än uppsägningar. Mona Böhme står vid en trappa. Bild: yle/Nicole Hjelt mona böhme

Nyheten om att sexton anställda inom äldreomsorgen i Raseborg ska sägas upp rörde upp mycket känslor. Personalen kanske kan minska med annat än uppsägningar, hoppas Mona Böhme, huvudförtroendeman för vårdpersonalen inom vårdfacket Super.

- Antalet uppsägningar har redan sjunkit från sexton till femton. Vi har rätt så många vikarier och personer som kunde gå i pension, säger hon.

Budet var att sexton ska sägas upp men Böhme vill inte använda benämningen uppsägning i det här skedet utan väljer andra uttryck.

- Med fakta på hand kan jag säga att vi har en del överloppspersonal och personer som kan omplaceras, menar Böhme.

Fortbilding en möjlighet

Orsaken till att sexton, numera femton, anställda ska bort är att Raseborg vill satsa mer på öppenvården och det kräver en annan form av kompetens.

- Staden satsar mer på omsorg och den sociala kontakten. Det handlar inte bara om primärvården trots att den också är viktig. Man satsar mera på serviceboenden och att människor ska kunna bo hemma så länge som möjligt, förklarar Böhme.

Hon menar att det finns en möjlighet för närvårdarna att fortbilda sig och på så sätt säkra sin kompetens för det framtida behovet av personal.

- Rehabiliteringssidan är viktig, med kurser kan man skaffa sig den tilläggskompetensen, säger hon.

Samarbetet med ledningen bättre

I oktober sade Böhme till Yle Västnyland att hon gärna hade varit med då stadens ledning informerade de anställda om samarbetsförhandlingsplanerna. Sedan dess har informationen löpt bättre, säger Böhme nu.

- Vi har fått mycket information och haft bra samarbetsförhandlingar. Igår körde jag 85 kilometer från plats till plats för att vara med på de olika mötena när resultaten delgavs, säger Böhme.

Läs också