Hoppa till huvudinnehåll

Åbo centrumkvarter får nybygge

Slottsgatan 14 i Åbo.
Konsulhuset vid Slottsgatan 14 byggs om. Slottsgatan 14 i Åbo. Bild: YLE/ Niclas Lundqvist slottsgatan 14

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären över detaljplaneändringen för Fortunakvarteret.

Åbo stad vill bland annat bygga ett 3-5 våningars höghus längs Slottsgatan, som en fortsättning på stadshusets gårdsbyggnad. Föreningen Vårt Åbo besvärade sig över stadsfullmäktiges beslut, eftersom man anser att husen i Fortunakvarteret borde skyddas mot nybyggen.

Förvaltningsdomstolen anser att byggnaderna i kvarteret är tillräckligt skyddade i detaljplanen helt i enlighet med museimyndigheternas förslag, med undantag av det så kallade Konsulhuset vid Slottsgatan 14. Byggnaden blir en del av ett L-format nybygge och får två nya våningar, men så att det passar in i kvarterets värdefulla byggnadsbestånd.

Fortunakvarteret är det kvarter som bildas av Aura å, Kristinegatan, Slottsgatan och Auragatan. I kvarteret finns bland annat Åbo stadshus och apoteksmuseet Qwensel. Den nuvarande detaljplanen från 1938 hade inga bestämmelser om att bevara byggnader.

Fortuna-kvarteret från Slottsgatan
Så här kunde Fortunakvarteret se ut från Slottsgatan Fortuna-kvarteret från Slottsgatan Bild: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy fortuna-kvarteret

Det går att överklaga Åbo förvaltningsdomstols beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland