Hoppa till huvudinnehåll

Åbos klimatarbete presenteras i Paris

Elbilar i rad
Åbo stad och Åbo Energi har satsat kraftigt på den förnybara energin sedan början av 2000-talet. Bland annat har staden införskaffat el-bilar. Elbilar i rad Bild: Yle/Sofia Schleutker nissan

Åbo stad presenterar sina klimatgärningar och målsättningar på en internationell konferens i Paris i början av december. Det är fråga om det största klimatmötet för stadsdirektörer som någonsin har ordnats.

De lösningar som städerna tar fram är av stor betydelse när det gäller att bromsa klimatförändringen eftersom stadsregionerna producerar över 70 procent av världens växthusutsläpp.

- Samarbetet städerna emellan är ett viktigt sätt för Åbo att uppnå kolneutralitet år 2040. Våra ambitiösa klimatmål förbättrar också vår konkurrenskraft när vi tillsammans skapar lösningar på världens viktigaste utmaningar, konstaterar Åbos stadsdirektör Aleksi Randell.

En tredjedel förnybart

En tredjedel av Åboregionens energi produceras med förnybara energikällor redan nu och över hälften före år 2020. Växthusutsläppen i Åboregionen har minskat rejält jämfört med 1990-års nivå.

- Beslut som fattas på lokal nivå har globala effekter. När vi utvecklar vår verksamhet hjälper vi också andra, både nuvarande och kommande generationer, säger Randell.

Åbo stad och Åbo Energi har satsat kraftigt på den förnybara energin sedan början av 2000-talet. Konkreta exempel på det här är flisvärmecentralen i Oriketo samt tillvaratagande av värme och tillverkning av biogas från avloppsslam på Kakola reningsverk.

I år färdigställs Finlands största pelletanläggning i stadsdelen Luolavuori i Åbo som producerar förnybar reservkraft. 2016 färdigställs ett solkraftverk i Kuppis och 2017 ett flerbränslekraftverk i Nådendal.

Tillsammans med Sitra utreder Åbo intelligenta energisystem som helt drivs av förnybara energiformer och samtidigt främjar ekonomin och innovationsverksamheten i Åboregionen. Även företag och Åbo universitet deltar i satsningen.

Konferensen arrangeras den 4 december.

Läs också