Hoppa till huvudinnehåll

Klimatförändring ingen het fråga i Ryssland

President Vladimir Putin.
Vladimir Putin. President Vladimir Putin. Bild: EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV president vladimir putin

Inför klimatmötet i Paris tar Ryssland gärna på sig rollen som den stora skeptikern. Men i takt med att landet har drabbats av allt fler naturkatastrofer börjar den kyliga inställningen tinas upp.

Den nuvarande politiska ledningen i Ryssland har en skeptisk inställning till klimatförändringar. I synnerhet när det gäller påståenden om att människans verksamhet skulle kunna påverka den globala miljöns långa naturliga cykler.

Så här sade en ironisk president Putin år 2003 när han kommenterade den globala uppvärmningen:

– Kanske en klimatförändring inte är så illa för ett kallt land som vårt. Två, tre grader varmare gör ingen skada, vi behöver inte ta fram pälsen lika ofta, och vi klarar oss med mindre bränsle.

Det finns också en allmän uppfattning om att ett varmare klimat kommer att gynna landets ekonomi då odlingsarealerna blir större och det blir lättare att utvinna olja och gas uppe i Arktis.

Många katastrofer

Bland den ryska eliten anser många att allt tal om klimatförändring är ett försök att bromsa landets ekonomiska utveckling.
Elitens inställning har också smittat av sig på de ryska medierna som för det mesta bestrider rapporter om global uppvärmning.

Medierna problematiserar nästan aldrig klimatfrågan och därför saknas också en samhällsdiskussion om problemet i Ryssland.

Men den kallsinniga ryska inställningen har tinat upp aningen de senaste åren, vilket beror på att landet drabbats av allt fler naturkatastrofer.
Bara i år har Sibirien härjats av våldsamma skogsbränder och massiva översvämningar. Ryska forskare betonar att de här katastroferna är ett resultat av den globala uppvärmningen.

Permafrosten smälter

– Den globala uppvärmningen sker snabbare i Ryssland än i många andra länder, säger Vladimir Katsov, direktör för observatoriet i S:t Petersburg till nyhetsbyrån Reuters.

– I Sibirien och de arktiska områdena är utvecklingen två gånger snabbare.

Omkring 60 procent av Rysslands yta täcks av permafrost. Ett område som ständigt minskar då medeltemperaturen ökar. Det här skapar allvarliga problem i norra Ryssland för hus, vägar och annan infrastruktur.
Ministeriet för naturresurser har räknat ut att extrema väderförhållanden kan i värsta fall minska landets ekonomiska omsättning med två procent varje år de närmaste 15 åren.

Kufiska löften

Numera pratar president Putin på ett helt annat sätt om klimatförändringar. I sitt tal inför FN:s generalförsamling i New York i september lyfte han fram klimatförändringar som en av de största globala utmaningarna.

– Vi vill ha ett konstruktivt och resultatrikt toppmöte i Paris, sa Putin.

Ryssland har inför mötet officiellt lovat minska sina utsläpp av växthusgaser fram till år 2030 med 25-30 procent jämfört med år 1990. Men bakom de positiva siffrorna gömmer sig en annan sanning.
Ifall man inte jämför med Sovjetunionens tungindustri år 1990, utan med Ryssland år 2012 betyder löftet att landet istället ökar sina utsläpp.

Osäkert läge

Många experter anser att Rysslands position inför mötet i Paris fortfarande är ett stort frågetecken.

En del menar att Ryssland medvetet kommer att försvåra förhandlingarna då Moskva har svårt att förstå varför man frivilligt skulle minska den livsviktiga oljesektorn i ett läge där landet har påtvingats ekonomiska sanktioner.

Andra hävdar att Ryssland nu är mer inriktat på ett konstruktivt samarbete på grund av det svåra världspolitiska läget.

Ryssland och klimatförändringen

  • Ryssland är världens fjärde största producent av växthusgaser efter USA, Indien och Kina.
  • Landets politiska elit har en skeptisk inställning till att klimatförändringar kommer från mänskliga aktiviteter.
  • Anser sig vara en av de största vinnarna av global uppvärmning då mycket av landets naturresurser ligger under is eller permafrost.
  • En av världens största exportörer av fossila bränslen. Hälften av den ryska statens intäkter kommer från olja och gas.
  • Klimatförändringarna bidrar till allt fler naturkatastrofer och tekniska incidenter i norra Ryssland.

Läs också