Hoppa till huvudinnehåll

Ny grupp för svensk vård i Karlebyregionen

Karleby hälsocentral.
Arkivbild. Hälsocentralen på Mariegatan i Karleby. Karleby hälsocentral. Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist. huvudhälsostation

En ny arbetsgrupp ska se till att svenska språket beaktas inom vården i Karlebynejden.

Gruppen ska se på vad som behövs för att båda språkgrupperna ska få god service. Bakgrunden är att en ny och större samkommun kommer att sköta vården i Karlebyregionen från och med 2017.

- Det blir ett område med finsk majoritet. Då är det viktigt att svenskan betonas, säger Stefan Högnabba (SFP) som är en av Kronoby kommuns medlemmar i arbetsgruppen.

I den nya samkommunen ingår social- och hälsovården i Kronoby och Karleby, centralsjukhuset (MÖCS) och kommunerna som ingår i nuvarande Jyta, det vill säga Halso, Kaustby, Lestijäri, Perho, Toholampi, Vetil och Kannus.

- Om vi inte håller oss framme får vi inte service på båda språken, säger Högnabba.

Översättare och svensk personal

Tanken är att den nya samkommunen ska inleda sitt jobb från och med 2017. Den svenska arbetsgruppen är en av flera grupper som förbereder samgången.

Den svenska gruppen tillsattes ändå rätt sent, anser Högnabba. Kommunernas fullmäktige ska ta ställning till grundavtalet inom december.

Hittills har gruppen mötts två gånger.

Då har man bland annat tagit ställning till frågan om översättning. Gruppen anser att det behöver finnas två översättare på heltid i den nya organisationen. Dessutom ska det finnas köptjänster att tillgå, och framöver ska översättarna vid behov bli fler.

Målet är att alla patienter med svenska som modersmål ska få sina dokument, utlåtanden och vårdföreskrifter på svenska.

Gruppen vill också att behovet av personal som kan svenska ska beaktas i framtida rekrytering och fortbildning.

Vilka möjligheter har de svenskspråkiga att blir hörda?

- För att området ska kunna kvarstå behöver vi en stark svensk service. Det behöver finnas starka bevis på verklig tvåspråkighet, inte bara till pappers utan i praktiken.

Arbetsgruppen har också diskuterat behovet att ett språkprogram. Förslaget är att den nya organisationen kunde ta modell av Vasa centralsjukhus språkprogram.

Arbetsgruppen består av 12 medlemmar, tjänstemän och politiker, från Kronoby och Karleby.