Hoppa till huvudinnehåll

"Vi missar den manliga depressionen"

#hurmårdu
Män som lider av depression söker ofta hjälp i ett sent skede. #hurmårdu Bild: Yle/Arja Lento skugga

Den manliga depressionen tar sig ofta andra uttryck än den kvinnliga. Vi lever fortsättningsvis i en könskultur där depression inte ingår i mansrollen, vilket leder till att många manliga depressioner misstolkas eller blir feldiagnostiserade.

Medan cirka hälften av kvinnorna i något skede av livet drabbas av depression, är motsvarande siffra för män cirka 25 procent.

Beror det här på att kvinnorna är mer benägna att bli deprimerade eller beror det på att männen inte söker hjälp i samma utsträckning?

- Det kan man inte säga exakt, men det är antagligen så att män söker senare och mer sällan hjälp jämfört med kvinnor, säger universitetslektor och överläkare Arja Lehti vid institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.

Ont i kroppen

Lehti har bland annat forskat i hur könet och det sociokulturella sammanhanget kan påverka depressionens uttryck, och hon säger att män oftare söker hjälp för fysiska symtom, eftersom depressionen tagit sig somatiska uttryck. Det kan till exempel handla om ryggont eller annan form av fysisk smärta.

- Mörkertalet bland deprimerade män är stort. Psykisk ohälsa har varit mycket stigmatiserat, något man känt skam över, säger Lehti.

Depression känner inte till begrepp som jämställdhet, men den får sina könsstereotypa uttryck på grund av historiska, kulturella och samhälleliga orsaker. Det finns naturligtvis undantag, och Lehti tror att en ny generation håller på att växa fram där depression i allmänhet och manlig sådan i synnerhet inte längre kommer vara så tabubelagd.

Lehti påpekar att det speciellt tidigare fanns en paradox i hur depressionen tog sig uttryck beroende på könstillhörighet.

- Ungefär dubbelt så många män än kvinnor begår självmord, medan dubbelt så många kvinnor än män är deprimerade, säger hon.

Här kan man spekulera om antalet självmord hade varit lägre ifall männen sökt hjälp för en eventuell depression.

Socioekonomiska skillnader

Det är inte bara de stereotypa könsrollerna som formar de uttryck som depressionen kan ta. Det finns också sociala skillnader, och antalet deprimerade bland till exempel arbetslösa och personer som saknar utbildning är högre än bland övriga samhällsgrupper. Ett gott liv ger ett visst skydd mot psykisk ohälsa, med andra ord.

Men normen av vad som är manligt och kvinnligt frodas alltså fortfarande, och den manliga depressionen kan också ta sig uttryck i exempelvis missbruk, aggressivitet eller våld.

- Många förstår kanske inte att de är deprimerade, eller så känner de en enorm skam. Då finns risken för att man börjar självmedicinera med till exempel alkohol för att döva det psykiska illamåendet, säger Lehti.

Har vården då missat, att man inte sett de män som mått dåligt och varit deprimerade eftersom deras depression tar sig andra uttryck?

- Ja, jag tycker att man har missat att se den manliga depressionen, i alla fall tidigare, säger Lehti.

Lehti påpekar att risken är stor för att kvinnor överdiagnostiseras vad gäller depression, medan män underdiagnostiseras.

Eftersom psykisk ohälsa inte kan mätas exakt, så är det mycket svårt att säga vilka som har depression ”på riktigt” och vilka som skulle kunna falla under en annan beskrivning.

- Psykisk ohälsa är en symtomdiagnos, det finns inget blodprov du kan ta som ger ett hundraprocentigt svar. Var och en måste bedömas skilt, säger Lehti.

Hur kan vi då råda bot på detta?

- Prata mera om psykisk ohälsa, det hjälper. Då man läser andras berättelser och speciellt om någon mediepersonlighet berättar om sitt illamående, så kanske det öppnar upp för andra också, säger Lehti.

Olika orsaksuppfattning

Hon betonar också vikten av utbildningsinsatser för att möta de med psykiskt illamående, och att det vore viktigt att våga fråga folk hur de mår, speciellt på arbetsplatsen.

Depression finns givetvis inom alla samhällsklasser vare sig det gäller män eller kvinnor, och man skall akta sig för att generalisera allt för mycket. Det finns dock vissa särdrag som kan lyftas fram för att peka på de skillnader som finns.

- I studieintervjuer har man kunnat se att männen ofta söker orsaken till sin depression utanför sig själva, till exempel nämner man ofta sitt arbete. Kvinnor å sin sida reflekterar ofta, är självförebrående och tänker att depressionen kommer inifrån, säger Lehti.

- Boys don´t cry tycks tyvärr stämma fortfarande, säger hon.

Har du varit deprimerad? Skriv din berättelse och läs andras här.

Läs också

Hälsa

 • Läkare som påpekar vikten borde också kunna erbjuda hjälp

  Hurdan hjälp erbjuds den som vill ha hjälp med sin övervikt?

  Många överviktiga berättar att vikten ofta tas upp inom hälsovården fastän besöket gäller något helt annat. Ändå kan det vara svårt att få hjälp när man vill ha det. Hur ska läkarna egentligen göra? Vi frågar specialläkare Milla Rosengård-Bärlund.

 • Träning som är kul!

  Om du hör ordet motion eller träning, vad tänker du på då?

  Om du hör ordet motion eller träning, så vad tänker du på då? Är ordet negativt laddat? Är det skolidrotten där du blev vald sist? Är det blod, svett och tårar eller tråkig träning som aldrig tar slut? Isåfall är det dags att tänka om.

 • Nytt superantibiotikum utvecklas av forskare

  En molekyländring har gjorts i vancomycin.

  Forskare har gjort en molekyländring i vancomycin, ett centralt antibiotikum vid behandling av svåra infektioner, uppger FNB. Enligt forskarna gör den nya strukturen det svårt för bakterierna att utveckla resistens.

 • Ser ditt barn på nätporr?

  Allt yngre barn porrsurfar, vissa blir beroende.

  I Sverige är medelåldern för pojkar att första gången medvetet börja konsumera pornografi 12.3 år. De yngsta som uppger att de sett nätporr går på förskolan.

 • Synskadades förbund bekymrat: Man kan inte längre få service av människor

  Kritik mot att biljettförsäljningen upphör i tågen.

  Synskadade är bekymrade över att biljettförsäljningen inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen försvinner. Ordförande för förbundet finlandssvenska synskadade, Sune Huldin, ser det här som ett led i en samhällsutveckling där service som ges av människor minskar. Och det här drabbar synskadade.

 • Ta vara på din sömn!

  Publikens kommentarer om sömn och sömnlöshet.

  Vi frågade er om hur ni sover. Här är era kommentarer och råd kring sömnlöshet.

 • Sömnbrist tär på hjärnan och kroppen

  Speciellt immunsystemet försvagas om du lider av sömnbrist.

  Stresshormoner håller dig vaken. Om du stressar och belastar hjärnan eller gör fysiskt tungt jobb har du ofta stresshormoner kvar i blodet. Då kan det vara svårt att få sömn, säger Tarja Stenberg, sömnforskare vid Helsingfors universitet.

 • Om vi inte sover dör vi

  Viktigt att sova bra på natten för att må bra på dagen.

  Hur vi sover på natten påverkar starkt hur vi mår på dagen – och i livet. Tillfällig sömnlöshet är vanligt och inget att oroa sig för, men om sömnlösheten blir långvarig finns det skäl att söka hjälp. En god sömnhygien med regelbundna vanor hjälper de flesta, i vissa fall kan finnas anledning att låta undersöka sig på en sömnklinik.

 • Är vila nästa stora trend?

  Människan behöver sömn, vila och aktivitet i rätt balans.

  En sömnlös längtar efter sömn, en stressad längtar efter vila. Vi behöver en bra balans mellan sömn, vila och aktivitet. Men hur ska vi uppnå balansen?

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

Nyligen publicerat - Hälsa