Hoppa till huvudinnehåll

Fler ungdomar dör i aids

Bönestund i Katmandu i Nepal under världsaidsdagen 2014.
Bönestund i Katmandu i Nepal under världsaidsdagen 2014. Bönestund i Katmandu i Nepal under världsaidsdagen 2014. Bild: EPA/NARENDRA SHRESTHA världsaidsdagen

Antalet ungdomar som dött till följd av immunbristsjukdomen aids har trefaldigats på 15 år. Aids är den vanligaste dödsorsaken för ungdomar i Afrika och den näst vanligaste globalt sett.

Omkring hälften av alla hiv-smittade finns i sex länder: Nigeria, Sydafrika, Kenya, Moçambique, Tanzania och Indien.

Hälften av alla unga som har aids finns i dessa länder.
I Nigeria, Sydafrika, Kenya, Moçambique, Tanzania och Indien finns flest hiv-smittade. Hälften av alla unga som har aids finns i dessa länder. Bild: Yle mocambique

Varje timme infekteras 26 ungdomar av hivviruset, slår Unicefrapporten fast. Ungdomar mellan 15 och 19 utgör också den enda åldersgruppen där aidsdödligheten inte sjunkit.

4,6 miljoner barn och unga i åldrarna 0-19 levde med hiv 2014.― Unicef

Undersökningen visar också att flertalet fått smittan då de var små för tio till femton år sedan eftersom färre gravida kvinnor hade tillgång till medicinering som hindrar att viruset överförs till barnet.

Färre barn smittas

På Unicef glädjer man sig ändå över att 30 miljoner smittoöverföringar mellan mor och barn undvikits sedan år 2000.

1 av 3 barn med hiv får behandling.― Unicef

Ifjol fick tre av fem kvinnor med hivsmitta medicinering som hindrar att viruset överförs till barnet. Det har lett till att aidsdödligheten bland barn under fyra år minskat med 60 procent sedan millennieskiftet.

Fortfarande får dock endast ett av tre barn under 15 som bär på hivviruset vård

- De framsteg som vi gjort för att hindra smittor mellan mor och barn ska uppmärksammas och firas men det behövs fortfarande stora insatser för att se till att smittade barn och unga får nödvändig vård, sa Craig McClure som är chef för Unicefs globala program mot hiv och aids på en konferens i Johannesburg.