Hoppa till huvudinnehåll

Lindrigare regler för avlopp i glesbygd

Thomas Hedqvist i Singsby visar upp sin trekammarbrunn på gården.
Thomas Hedqvist i Singsby visar upp sin trekammarbrunn på gården. Thomas Hedqvist i Singsby visar upp sin trekammarbrunn på gården. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist thomas hedqvist

Avloppsförordningen ser ut att mildras genom ny lagstiftning om drygt ett år. Det betyder att trekammarbrunnar kan godkännas tills vidare. Men i Singsby i Korsholm kan lindringen komma för sent.

Thomas Hedqvist bor i ett egnahemshus bland åkrarna i Singsby utanför Vasa. Några meter utanför huset finns hans trekammarbrunn som töms på det fasta avfallet en gång per år.

Det övriga avloppsvattnet passerar de tre brunnarna och rinner sedan ut i ett dike längre bort.

Thomas Hedqvist tycker att systemet som är från 1980-talet fungerar bra.

- Här ser du filtreringen och där i den första brunnen tömmer man. Det här har fungerat felfritt sedan huset byggdes, säger Thomas Hedqvist.

Thomas Hedqvist.
Thomas Hedqvist. Thomas Hedqvist. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist thomas hedqvist

Måste ansluta sig

Huset ligger i glesbygd, men flera fastigheter i området hör ändå till vattenverkets verksamhetsområde. Det betyder att de tvingas ansluta sig till det kommunala avloppsnätet som dragits här under åren 2014 och 2015.

Anslutningsavgiften är på 4200 euro och driftskostnaderna kommer att stiga mångfaldigt. Thomas Hedqvist vill inte ansluta sig.

- Det är många som kommer att vänta in i det sista och någon kommer nog också att låta det här gå till rätten, säger Thomas Hedqvist.

Kommer du att göra det?

- Jag tror inte det. De hotar ju med vite på 2000 euro per månad, vem vågar riskera det?

Bara i samband med bygglov?

Det är med stöd i bland annat miljöskyddslagen som fastigheter kan tvångsanslutas. Men regeringen har aviserat en lindring och en arbetsgrupp har föreslagit att fastigheter byggda före år 2004 inte behöver se över sina avloppssystem förutom om de söker bygglov för större renoveringar.

Den här lindringen, om den godkänns av regeringen och leder till lagändringar i början av 2017, gäller sådana fastigheter som inte ligger på grundvattenområden eller nära stränder.

Korsholms vattentjänstverk.
Korsholms vattentjänstverk Korsholms vattentjänstverk. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist korsholms vattentjänstverk

Redan för sent?

Hedqvists hus är ett sådant som kunde omfattas av lindringen. Men det är antagligen redan för sent, det konstaterar Allan Heir, vattenförsörjningschef på Korsholms vattentjänstverk.

- Vi följer den lagstiftning som gäller i dag, och det betyder att man ska vara ansluten före den sista december år 2016, säger Allan Heir.

Lönar det sig nu att vänta in i det sista för de som motsätter sig en tvångsanslutning?

- Det är inte min sak att avgöra vad som lönar sig eller inte. Vi kan bara konstatera att vi har byggt ut enligt de lagar som gäller i dag, säger Allan Heir.

Bygger inte ut mer i glesbygd

Däremot har Korsholm nu slagit på bromsen gällande ytterligare utbyggnad av avloppsnätet i glesbygd. Osäkerheten är för stor just nu, och ingen utbyggnad planeras under år 2016.

Det är en utveckling som inte applåderas av föreningen Natur och Miljö. Verksamhetsledaren Bernt Nordman ser helst att så många som möjligt ansluter sig till kommunalt avlopp, särskilt de som har vattenklosett i huset.

bernt nordman
Bernt Nordman bernt nordman bernt nordman

- Det är ju så att säga den allra tryggaste lösningen, säger Nordman som ändå ser vissa fördelar med en lindring av avloppsförordningen.

- Det stora problemet nu är ju att tiotusentals fastigheter inte har gjort något åt sin avloppsrening. Om den här reformen nu leder till att hushållen faktiskt gör de förändringar som behövs, då är det en bra sak. Det är slutresultatet som är det viktiga, säger Bernt Nordman.

Läs också