Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsvatten läckte ut på Plagen i Hangö

Avloppsvatten rinner ut vid en läcka vid en väg.
Såhär såg läckan ut vid tiotiden på tisdagsmorgonen. Avloppsvatten rinner ut vid en läcka vid en väg. Bild: Börje Takolander vattenläcka vid plagen

Ett stort avloppsläckage uppdagades på tisdagen i Hangö. Avloppsvatten läckte ut på Plagens strand. Staden visste ännu vid 13-tiden inte hur mycket avloppsvatten som hunnit rinna ut.

Läckaget fanns i tryckavloppet som samlar allt avloppsvatten från Hangö centrum till Stormossens reningsverk.

Vattenverket fick anmälan om läckaget kring halv niotiden på morgonen.

Avloppsvatten rinner från en läcka ut i havet.
Vattnet rann rakt ut i havet. Avloppsvatten rinner från en läcka ut i havet. Bild: Börje Takolander vattenläcka vid plagen

Pumpen vid Parkberget stängdes av. På förmiddagen läckte avloppsvatten fortfarande tillbaka i röret och ut på stranden. Vattenverket höll då på att utreda hur de skulle reparera läckan. En sugbil sög upp avloppsvatten från stranden.

Vid 13-tiden uppgav vattenverkets chef Sanna Varjus att reparationsarbetet pågår.

- Orsaken till läckan klarnar under arbetets gång, trodde hon.

Kunderna påverkades inte av läckaget, uppgav Varjus.

Svårt att reparera

Reparationsarbetena väntades bli svåra på grund av det höga havsvattenståndet. Staden blir antagligen tvungen att utföra grävarbeten under havsvattenytan.

- Tidtabellen för när vi är färdiga klarnar senare.

Varjus kunde heller inte uppskatta hur mycket avloppsvatten som runnit ut eller hurdana skador avloppsvattnet hunnit orsaka.

- Vi vet inte när det har börjat läcka. Men det rör sig mycket motionärer på Plagen så knappast har det hunnit läcka länge, uppgav Varjus via sms till Yle Västnyland.

En ytterligare utmaning var att personal samtidigt behövdes vid en annan läcka på Nycandergatan.

Stadsdirektör Denis Strandell fick information om läckaget på förmiddagen mitt under en pressinformation som gällde budgeten för år 2016.

Läs också