Hoppa till huvudinnehåll

Journalistik och kultur Yles huvuduppgifter, lärande och sport också i fokus

Strategibild Yle 2020
Strategibild Yle 2020 strategi

Yles nya strategi drar upp riktlinjerna för public service-verksamheten fram till 2020.

I sin strategi förutspår Yle en häftig förändring inom tv och radio. Yle har en viktig roll inom digitaliseringen av finländsk media, och bolagets behov av att utveckla sig förstärks ytterligare de närmaste åren.

“Yle vill vara ännu närmare finländarna och se de behov som public service-media ska leva upp till. Det ingår i Yles uppdrag att se till att själva grunden för information, bildning och audiovisuell kultur består, också då till exempel de kommersiella affärsmodellerna förändras och de internationella mediejättarna revolutionerar medieanvändningen”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

I framtiden är Yle Arenan den viktigaste distributionskanalen för Yles tv-innehåll. Också i fortsättningen erbjuder Yle traditionella tv-kanaler för den stora publiken och för gemensamma upplevelser, även om televisionen förnyas på ett genomgripande sätt. Yle för radion allt starkare till webben. Yle vidareutvecklar möjligheterna att använda nyheter mobilt samt satsar på innehåll och en ny miljö för lärande.

Bolagets styrelse godkände 30.11 Yles nya strategi. Strategin Mitt bland oss drar upp riktlinjerna för bolagets verksamhet fram till år 2020. De viktigaste konkreta utvecklingsmålen utvärderas årligen.

Yle ger utrymme för olika tankar och gemensamma upplevelser

Då tiderna har förändrats har Yle förändrats med dem. Så har det alltid varit. Under hela 2000-talet effektiverade bolaget sin verksamhet. På samma gång digitaliserades televisionen, Yle förnyade sina produktionsätt samt byggde upp nya webbtjänster så som Yle Arenan.

“Som public service-bolag har vi ett uttalat ansvar att nå finländarna. Det är också väsentligt att finländarna upplever Yle som personligen viktigt och värdesätter Yles utbud. Yle bör också i framtiden kunna producera relevanta innehåll för finländarna både som utgångspunkt för gemensamma diskussioner och olika behov. Trovärdig information på det egna språket är en grundförutsättning för demokratin. Vi vill också slå vakt om att mångfalden syns i media”, säger Kivinen.

I fortsättningen är Yles viktigaste mätare att nå 75 procent av finländarna dagligen och 95 procent varje vecka.

Också Yles vision har förnyats: Yle lovar ge utrymme för olika tankar och gemensamma upplevelser samt bygga ett ännu bättre Finland.

“Yles vision är en utmaning – och bra så. Yle har en unik roll som en arena för samhällsdebatt och mångsidiga tankar. Yle kan garantera finländarna gemensamma upplevelser, ömsesidig förståelse och trovärdig information. Allt detta behöver Finland nu mera än någonsin. Det faktum att var och en har tillgång till Yle oberoende av boningsort och privata tillgångar skapar jämlikhet”, säger Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

Trovärdig journalistik värdesätts allt högre

I den nya strategin slås fast att journalistik och kultur är Yles huvuduppgifter. I den betonas också lärande och sport. Samtliga uppgifter är omfattande. I journalistiken ingår förutom nyhets- och aktualitetsjournalistiken också bland annat faktajournalistik. Yles kultur innefattar såväl musik, drama och underhållning som innehåll för barn och unga samt tjänster för specialgrupper.

Bolaget vill i sina innehåll satsa på kvalitet istället för kvantitet. Trovärdig och högklassig journalistik värdesätts allt högre. Behovet av bakgrund, analys och förklaring till nyheter och fenomen ökar också.

Yle ger också framgent alla tillgång till kultur och utbudet för barn ligger i hjärtat av Yles uppdrag. Yle stöder inlärningen av medborgarfärdigheter och tar särskilt ansvar för mediefostran och utvecklingen av finländarnas mediekompetens. Yle har också som mål att alla fritt ska kunna ta del av största idrottsstunderna.

Yle utvecklar webbtjänsterna så att de blir ännu smidigare att använda: Genom att ta Yle Profil i bruk kan man få ännu bättre, personlig service. Förutsättningen för en mångsidig publicering är att trygga upphovsrätterna.

Yles public service-uppdrag är fastställt i lagen om Rundradion Ab.

Mera information om Yles nya strategi

För mera information:

Lauri Kivinen, Yles verkställande direktör, tfn 09 1480 5003
Thomas Wilhelmsson, Yles styrelseordförande, tfn 02941 22206