Hoppa till huvudinnehåll

Sexuell olust stort problem

kvinna ligger
Kvinnor i ålder 30-40 år är den grupp som har mest problem vad gäller den sexuella lusten. kvinna ligger Bild: Pixabay/AlexVan anonym kvinna

Kvinnor i 30-40-årsåldern upplever allt större problem med den sexuella lusten. En orsak kan vara stora prestationskrav.

Hälsovårdaren Eva-Maria Rajamäki i Vasa är också sexual- och relationsrådgivare, och hon ser att paren i dag oftare än tidigare har problem med sexlivet.

- Undersökningar visar att antalet samlag har sjunkit, vilket ju förklaras av bristande lust. Den bristande lusten kan å sin sida bero på det prestationssamhälle vi lever, där stressen är konstant närvarande, säger Eva-Maria.

Speciellt för kvinnor i åldern 30-40 år är detta ett stort problem. Annat som kvinnor upplever som problematiskt i sitt sexliv är olika former av orgasmstörningar och samlagssmärtor. För männens del är det erektionsproblem och för tidig utlösning som är de största problemen. Men också den sexuella olusten finns hos männen.

eva-maria rajamäki,
Sexualrådgivare Eva-Maria Rajamäki i Vasa. eva-maria rajamäki, Bild: Yle/Anki Westergård eva-maria rajamäki

Kompromisser

Hur skall man då gå till väga ifall den ena har mycket större lust än den andra?

- Det viktigaste är att man kan kommunicera med varandra. Att våga tala om sina känslor, vad man tänder på eller inte tänder på. Andra konkreta råd är närhet, att visa kärlek och att hjälpa varandra i vardagen så att den ena inte måste dra det största lasset på hemmafronten, säger Eva-Maria.

Hon berättar att ofta så handlar det sist och slutligen inte om att den ena inte skulle ha någon lust, utan att hen helt enkelt känner mindre eller till och med mycket mindre lust än partnern. Då gäller det att hitta en gyllene medelväg ifall man har olika sexlust, båda måste kompromissa lite. Ifall detta ändå inte är tillräckligt för den ena parten så uppmanar Eva-Maria att lösa det med solosex.

Andra erotikdödare är de sociala medierna: telefonen, internet - all elektronik som idag tar så stor del av livet. Vi kanske sitter i soffan med partnern, men vi diskuterar inte med varandra.

Närhet utan sex

Vi lever idag i ett översexualiserat samhälle, men samtidigt har sexlusten dalat. Denna paradox kan förklaras av de ovannämnda prestationskraven. Dessutom råder en uppfattning om att vi skall se ut som modeller för att vara attraktiva, och sexet skall vara likadant som i porrfilmer.

Men om lusten då saknas helt och hållet?

- Då ska man börja med närheten och öka på den, till exempel kan man ge varandra massage. Om man känner trygghet i förhållandet och mår bra i det, kommer också lusten. Testa närhet utan sex, och se över och sköt om parförhållandet, säger Eva-Maria.

Sexualrådgivning eller sexualterapi?

De par som söker sig till en sexualrådgivare har ofta tampats länge med problemen och försökt lösa dem på egen hand, tänker att det blir bättre med tiden. Eva-Maria säger att klienterna många gånger tycker att det är lättare att prata med en främling om sina problem än med den egna partnern.

Hon poängterar att det inte behöver vara några stora eller långvariga problem för att ta kontakt med sexualrådgivare. Om problemen är av en sådan karaktär att en sexualrådgivare inte räcker till, till exempel då det kommer till sexmissbruk eller sexuella övergrepp, kan man bli rekommenderad sexualterapi. Sexualterapi finns på den privata sidan medan varje kommun borde ha en egen sexualrådgivare.

Men varför är det så viktigt med sexualrådgivning då?

- Vår sexualitet är jätteviktig, det handlar ju egentligen om hela människan och vår personlighet. Sex är enbart en liten bit av sexualiteten. Sex blir viktigt i ett parförhållande, det är limmet som gör att man trivs tillsammans. Men den sexuella akten är bara en del av det hela, säger Eva-Maria.