Hoppa till huvudinnehåll

Skogar vapen i kampen mot klimatförändringen

Många företag lovar plantera ett träd i till exempel den här regnskogen i Ecuador om du köper just deras produkt.
Många företag lovar plantera ett träd i till exempel den här regnskogen i Ecuador om du köper just deras produkt. Bild: YLE/Jussi Mankkinen regnskogen i ecuador

Regeringar och företag måste göra mer för att skydda världens skogar. Det säger organisationer och världsledare som samlats på klimatmötet i Paris. Jordens skogar spelar en viktig roll när det gäller att binda koldioxid, men skogsskövlingen bara ökar.

En av de största källorna till koldioxidutsläpp är skogsavverkning, säger Perus miljöminister Manuel Pulgar-Vidal.

Perus miljöminister Manuel Pulgar-Vidal.
Perus miljöminister Manuel Pulgar-Vidal. Perus miljöminister Manuel Pulgar-Vidal. Bild: Yle / Lotte Krank-van de Burgt skogar,klimatkonferens 2015

- Det är viktigt att skog fortsätter att täcka jorden eftersom det är ett viktigt vapen mot klimatförändringen. Till exempel i Peru orsakas kring 60 procent av koldioxidutsläppen av skogsavverkning.

Därför satsar Peru nu stort på att bevara sin skog. På klimatmötet i Paris har Peru tillsammans med flera andra länder och företag gått in för ett samarbete som genom olika projekt ska förbättra skogsskyddet.

Ungefär 12 miljoner hektar skog skövlas globalt varje år. Skogsavverkningen står för drygt 11 procent av alla koldioxidutsläpp i världen. I till exempel Brasilien har skövlingen av regnskogen ökat med 16 procent det senaste året, trots regeringens försök att stoppa illegal avverkning.

Palmoljeplantager hot mot skogar

Koldioxiden frigörs ofta genom svedjebruk som kan starta omfattande skogsbränder.

I Indonesien har skogsbränder slukat stora mängder skog under hösten. Och koldioxidutsläppen från de indonesiska skogsbränderna har varit lika stora som utsläppen i Storbritannien under ett år.

Ett av problemen är att få markägarna att lämna skogen i fred. De lockas till avverkning när efterfrågan och priset på de produkter som kunde odlas på skogsmarken stiger.

Skövlad regnskog i Indonesien.
Skövlad regnskog Skövlad regnskog i Indonesien. Bild: EPA/MARKUS RADDAY regnskog

Det handlar bland annat om palmolja, säger miljöminister Manuel Pulgar-Vidal.

- Palmoljeplantagerna i Sydostasien är ett stort hot mot skogarna och orsakar skogsavverkning. Också i Peru har palmoljan under senare år börjat utgöra ett hot, och vi har börjat kämpa mot det.

Regnskogen livsviktig för ursprungsbefolkningen

Men världens skogar är inte bara viktiga för att de binder koldioxid. Uppskattningsvis en miljard människor är direkt beroende av skog för sitt levebröd. Och så är det ju det här med den luft som vi andas och det regn som får vår mat att växa.

Skogen är också oerhört viktig för ursprungsbefolkningen. Fermin Chimatani Tayori representerar harakbut-folket i Peru. Han säger att hans folk har en spirituell relation till skogen.

Fermin Chimatani Tayori representerar harakbut-folket i Peru
Fermin Chimatani Tayori representerar harakbut-folket i Peru. Fermin Chimatani Tayori representerar harakbut-folket i Peru Bild: Yle / Lotte Krank-van de Burgt harakbut

- Harakbut-folket ser skogen, folket, marken och vattnet som en helhet. Allt det är vårt territorium och vi kan inte leva utan den här helheten. Utan den skulle urpsrungsbefolkningen bara försvinna, säger Fermin Chimatani Tayori. Det är där som våra heliga platser finns, det är där våra nära och kära är begravda.

Harakbut-folket har stor respekt för skogen och lever i samklang med den.

Perus ursprungsbefolkning väckte stor uppmärksamhet på klimatmötet i Paris 2015
Perus ursprungsbefolkning väckte stor uppmärksamhet på klimatmötet. Perus ursprungsbefolkning väckte stor uppmärksamhet på klimatmötet i Paris 2015 Bild: Yle / Lotte-Krank van de Burgt klimatmöte 2015

Arbetet med att skydda skogen går framåt

Positivt är ändå att arbetet med att skydda skogen går framåt. Skogsskydd är ett stort samtalsämne på klimatmötet i Paris.

Och ett av de viktigaste projekten är det så kallade REDD+-systemet. Grundtanken med REDD+ är att markägarna ska få ersättning för att de låter bli att avverka skog. Ungefär 75 länder deltar i projektet.

Men hur det går med skogsskyddet hänger på det som kommer att vara den svåraste frågan under klimatmötet. Det vill säga finansieringen. Hur man ska stöda u-länder ekonomiskt så att de kan gå in för förnybar energi. Och hur markägarna ska få sina ersättningar när de lämnar skogarna i fred.

Det blir en av de svåraste nötterna att knäcka under klimatmötet.

Läs också