Hoppa till huvudinnehåll

Äldre i Hangö ska få bättre muskler och balans

Regina Forsstens skor vid Seniorsvängen-evenemanget.
Det är viktigt att vara aktiv också som gammal. Det hjälper den äldre att klara sig hemma. Regina Forsstens skor vid Seniorsvängen-evenemanget. Bild: Yle/Minna Almark seniorsvängen,Ekenäs

I Hangö, såsom på många andra ställen, bor allt fler äldre hemma i stället för på institution. Trots stram ekonomi satsar staden lite extra på att de hemmaboende äldre ska hållas i gott skick och klara av vardagen.

I planerna finns ett nytt så kallat rehabiliteringsteam som gör en extra insats under en viss tid i den äldres hem.

- I teamet satsar man på att tillsammans med den äldre främst upprätthålla muskelstyrka och balans. Det betyder att man stöder den äldre för att den ska klara sig bättre hemma i de dagliga sysslorna, säger Elisabeth Kajander som är grundtrygghetsdirektör i Hangö.

Rehabiliteringsteamet ska vara ett mångprofessionellt team som består av olika yrkesgrupper, till exempel fysioterapeuter, sjukskötare och närvårdare. De jobbar tillsammans för att upprätthålla den äldres funktionsförmåga.

- I Finland har man har varit lite dålig på att ha rehabilitering i hemmen. På många platser finns det inte ens en fysioterapeut inom äldreomsorgen. Det här måste vi bli bättre på, säger Kajander.

Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander
Elisabeth Kajander, grundtrygghetsdirektör i Hangö. Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander Bild: Yle/Helena Rosenblad kajander elisabeth

Då den effektiva perioden med teamet är slut så handleds sedan hemvården. De lär sig på vilket sätt de ska stöda den äldre.

- Rehabilitering ska göras kontinuerligt och där är hemvården en väldigt viktig kugg att uppmuntra den äldre att orka fortsätta.

Flytt av resurser

Hangö gör en så kallad nollbudget nästa år. Man har nått den genom hård budgetdisciplin, åtstramningar och omstruktureringar. Det här betyder att omsorgen ska spara 800 000 euro. Så hur ska resurserna räcka till ett nytt rehabiliteringsteam?

- Det gäller att prioritera inom vården med de knappa resurser vi har. Då måste vi titta på vad som är det allra viktigaste. Och när vi ser på hemmaboende äldre så är det just att kunna leva och verka i sitt eget hem. säger Kajander.

Vissa resurser flyttas alltså till den här verksamheten.

Hangö utbildar i stället för att säga upp personal

I Raseborg har man valt att säga upp personal inom äldrevården, men inte i Hangö.

- Hangö har regionens största arbetslöshet och då ville vi inte gå in för att säga upp eller permittera personal. Det skulle ytterligare öka problemen och kostnaderna.

Hangö valde i stället att lösa det hela genom att i stället utbilda personalen för nya uppgifter.

- På det sättet kan man ändå nå målet med besparingarna och samtidigt få både bättre kvalitet och verksamhet, säger Elisabeth Kajander.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland