Hoppa till huvudinnehåll

Så här vill Åboland rädda den svenska vården

Åbolands sjukhus i Åbo
Åbolands sjukhus Åbolands sjukhus i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström åbolands

Tjänstemän och politiker i Pargas och Kimitoöns kommun jobbar just nu hårt för att få fram en konkret plan för hur man ska kunna garantera vård på svenska i Egentliga Finland, den dagen de nya stora vårdområdena träder ikraft om några år.

Pargas och Kimitoöns modell går ut på att en helt ny svensk- och tvåspråkig organisation skulle skapas. I den skulle kommunernas egen tvåspråkiga personal inom social- och hälsovården ingå, tillsammans med Åbolands sjukhus, som skulle sköta specialsjukvården på grundnivå, precis som nu. Kungstanken är att en sådan tvåspråkig organisation inom det stora vårdområdet skulle vara en garant för att man på riktigt kan ordna vård på svenska i Egentliga Finland i fortsättningen.

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén säger att det stora problemet med tanke på framtiden är att den svenskspråkiga befolkningens andel i hela Egentliga Finland är bara cirka 5,7 procent. Det nya stora vårdområdet i Egentliga Finland ska ta hand om all vård, från socialvård till avancerad specialsjukvård och allt däremellan och kommer långt att bygga på det nuvarande sjukvårdsdistriktet, menar Nygrén.

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén
Patrik Nygrén Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén Bild: Yle/Johanna Ventus stadsdirektör patrik nygrén

- Då är problemet det att om man ser på all vårdpersonal inom Egentliga Finland så klarar en stor del av den personalen inte av att ge vård på svenska. Vår modell särskiljer en egen enhet från resten av vårdområdet där man uttryckligen satsar på vård på modersmålet, förklarar Nygrén.

"Oklart vad som är möjligt - men svenska enheten ska ha egna väggar"

Nygrén säger att en sådan egen enhet behövs för att kunna ha en egen rekryteringspolitik, samla personal som kan svenska, och därmed garantera vård på svenska.

De juridiska konturerna för en sådan här framtida svenskspråkig "enhet" är fortfarande luddig eftersom social- och hälsovårdsreformen ännu inte har avancerat så långt att man kunde säga vad som är möjligt rent juridiskt. Man vet till exempel inte ännu om den nya lagen kommer att tillåta affärsverk. I dag är Åbolands sjukhus ett självständigt affärsverk inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och kan därför agera rätt så självständigt i förhållande sjukvårdsdistriktet, trots att sjukvårdsdistriktet äger Åbolands sjukhus.

Men på en punkt är Nygrén bestämd:

- Det är viktigt att den nya svensk- och tvåspråkiga enheten skulle få ha egna väggar, en egen byggnad. Det skulle kraftigt stöda tvåspråkigheten, säger Nygrén.

Bild: Yle läkarutrustning

"Viktigt med snabba beslut"

Samtidigt har Åbo stad letat fram en lämplig tomt på Kinakvarnsgatan där man föreslår att Åbolands sjukhus kunde placeras. En sådan placering skulle passa ledningen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt bra. Ledningen skulle gärna se att personalen på Åbolands sjukhus sprids ut på det stora universitetscentralsjukhuset. På så sätt kunde man förbättra den svenskspråkiga servicen på hela stamsjukhuset.

Dessutom anser direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Olli-Pekka Lehtonen att det är viktigt att fatta beslut om Åbolands sjukhus i rask takt, eftersom den svenska servicen inom sjukvårdsdistriktet måste bli bättre och eftersom Åbolands sjukhus är gammalt och behöver nya utrymmen.

Patrik Nygrén försvarar Åbolands sjukhus nuvarande placering på Kaskisbacken och vill inte skynda med besluten.

- Brådskan inom sjukvårdsdistriktets ledning kanske handlar om att de inte tar detta på tillräckligt stort allvar - det som vi som finlandssvenskar har som gemensam erfarenhet. Nämligen om Åbolands sjukhus placeras i en flygel i en större helhet där till exempel den ekonomiska styrningen, den ekonomiska förvaltningen och kanske hela den övriga förvaltningen är gemensam med en stor finskspråkig organisation så är det mycket svårt att upprätthålla den språkliga kompetensen att jobba på två språk, säger Nygrén.

Nygrén påminner också om att frågan om Åbolands sjukhus placering inte bara handlar om Åbolands sjukhus nuvarande verksamhet, utan också om den framtida verksamheten som dessutom inbegriper socialvården och hela den grundläggande hälsovården.

"Många frågetecken finns kvar"

Nygrén säger att han inte kan förstå varför Åbo stad nu verkar driva en flytt av Åbolands sjukhus så starkt.

Operationsverktyg på Vasa centralsjukhus.
Operationsverktyg på Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Matti Palmu operationsverktyg

När är det rätt tidpunkt att fatta ett beslut om Åbolands sjukhus framtid?

- Den stora social- och hälsovårdsreformens konturer har varit klara i bara en månad nu. Många frågetecken finns kvar. Vårt arbete med att utveckla vår egen modell på en tvåspråkig vårdorganisation måste göras parallellt med att konturerna för vårdreformen klarnar, säger Nygrén. Det kan gå väldigt snabbt, om vårdreformens konturer klarnar eller så uppstår det nya juridiska hinder på vägen.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt planerar att ta de första stegen till nya riktlinjer för Åbolands sjukhus på sitt möte den 15 december.

Är du oroad över den drivkraft som verkar finnas inom sjukvårdsdistriktet om att fatta snabba beslut om Åbolands sjukhus?

- Jo, jag är lite orolig. Vi ska mötas med ledningen för sjukvårdsdistriktet nästa vecka och igen föra fram det som är viktigt för oss. Hoppas att de är framsynta nog att lyssna, säger Nygrén.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland