Hoppa till huvudinnehåll

ECB gasar på

Europeiska centralbankens ECB:s högkvarter i Frankfurt.
Europeiska centralbankens ECB:s högkvarter i Frankfurt. Europeiska centralbankens ECB:s högkvarter i Frankfurt. Bild: EPA/BORIS ROESSLER skyskrapa

Europeiska centralbanken lättar ytterligare på penningpolitiken med både räntesänkning och utvidgade kvantitativa lättnader.

ECB:s råd beslöt i dag att sänka depositionsräntan med 0,1 procentenhet, från -0,2 procent till -0,3 procent.

Den negativa räntan betyder att bankerna tvingas betala för att deponera pengar i centralbanken. Tanken är att bankerna ska placera sina överskott till andra aktörer på marknaden är centralbanken. Om bankerna måste betala för sina depositioner i centralbanken finns det en möjlighet att de får bättre avkastning på sina pengar på andra håll. De övriga räntorna ändras inte.

Dessutom kommer ECB:s program för att köpa statsobligationer och andra säkrade skuldebrev att förlängas. Det nuvarande programmet var tänkt att sluta i september 2016, men förlängs nu till att gälla till slutet av mars 2017.

ECB börjar köpa regionala skuldebrev

ECB ökar också köpen av masskuldebrev då nya instrument introduceras. Nu kommer också regionala myndigheters och kommuners skuldebrev att inkluderas i köpprogrammet.

Enligt ECB-chefen Mario Draghi fungerar köpprogrammet bra. Bland annat har kreditkostnaderna sjunkit kraftigt. Trots det har inflationen inte stigit mot centralbankens inflationsmål, som är under men nära två procent. Inflationen är nu nära noll, det vill säga nästan två procentenheter från målet.

Enligt ECB-chefen har centralbankens ekonomer sänkt prognosen för inflationen under 2016 från 1,1 procent till 1,0 procent, och för 2017 från 1,7 till 1,6 procent. Det innebär att den nya prognosen tar ECB ännu längre bort från infltaionsmålet än man räknade med i september. Också detta är en orsak för ECB att lätta på penningpolitiken.

En ny mekanism som kommer att öka likviditeten är att ECB ska återinvestera de pengar man får av skuldebrev som förfaller. Hittills har man inte gjort så. Det betyder i praktiken att gränsen på 60 miljarder euro per månad kommer att överskridas.

Negativa reaktioner

De första reaktionerna på marknaden var negativa. Många hade väntat att ECB skulle öka köpen av obligationer från nuvarande 60 miljarder euro per månad. Något sådant beslut fattades inte. Dessutom väntade sig marknaden att depositionsräntan skulle ha sänkts ännu mera.

Europeiska centralbankens råd var inte enigt när det gällde de penningpolitiska besluten, men enligt ECB:s chefdirektör Mario Draghi var en mycket stor majoritet för besluten.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes