Hoppa till huvudinnehåll

Motion: funktionsnedsatta i Helsingfors måste få internet

Dator med internetanslutning
Uppkoppling är viktigt för att kunna hålla kontakt med familj, vänner och myndigheter. Dator med internetanslutning Bild: Yle mobilt bredband

Invånare i grupphem för personer med funktionsnedsättning borde få tillgång till internet. Utan förbindelse uppfylls inte villkoren i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I en motion till Helsingfors fullmäktige vill fullmäktigeledamot Sari Mäkimattila (kd) ha internetförbindelse på alla Helsingfors 35 grupphem.

Med internetförbindelse skulle grupphemmens invånare kommunicera lättare med familj, anhöriga och myndigheter, skriver Mäkimattila i motionen. Det är i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Godkänd men inte ratificerad

Enligt konventionen ska personer med funktionsnedsättning bland annat garanteras fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. Garanteras ska också tillgången till information och kommunikation, vilket innefattar teknologi.

Det här säger konventionen

Bland annat detta säger konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Ur artikel 3

  • Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället
  • Lika möjligheter
  • Tillgänglighet

Ur artikel 9

  • För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.

Internationella funktionshinderdagen infaller 3 december varje år.

Som det ser ut nu är rättigheten lika möjligheter och tillgång till information och kommunikation inte uppfylld på Helsingfors gruppboenden, enligt Mäkimattilas motion. Begränsningen av deltagandet ökar risken för diskriminering.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är undertecknad och sedan mars 2015 godkänd av riksdagen, men inte ännu ratificerad.

Läs också