Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs kyrkobudget i balans

Karis kykra.
Det går bra för församlingarna i Raseborg, men det finns behov av investeringar. Karis kykra. Bild: yle/Petra Thilman norra raseborgs församling

Raseborgs stad kämpar med svag ekonomi, men inom Raseborgs kyrkliga samfällighet ser det ljusare ut. Samfälligheten måste investera de kommande åren, men klarar det helt utan att ta lån.

De tre senaste åren har varit bra för samfälligheten, säger ekonomidirektör Christer Lindvik. Före det hade samfälligheten några kämpiga år där man blev tvungen att se över verksamheten och osthyvla för att få balans i ekonomin. År 2014 höjdes skatteprocenten.

Nu klarar man investeringarna med hjälp av årsbidraget och pengar som finns i kassan sedan tidigare. Budgeten landar på ett nollresultat.

Totalt investerar samfälligheten i nästa år för 800 000 euro. Lika mycket finns i planen för år 2017 medan 2018 ska vara ett lugnare år med investeringar för 300 000 euro.

Krematoriet kostar

Den största investeringen de kommande åren är luftreningen vid krematoriet i Karis. Krematoriet släpper ut för mycket partiklar i luften och det behövs ett nytt dyrt filter.

Hela investeringen går lös på en miljon euro.

- Det är en stor satsning. Vi måste bland annat bygga till för att få plats för filtret, säger Lindvik.

Krematoriet i Karis används flitigt. Det anlitas av Lojo, Salo, Hangö och Raseborg.

- Vi har över 900 kremeringar per år. Senast sommaren år 2017 måste vi ha nytt filter.

Övriga investeringar

Under de tre kommande åren ska Raseborgs kyrkliga samfällighet också investera i mindre renoveringar i församlingshemmen i Ekenäs och Karis. För Ekenäs reserveras 200 000 euro och för Karis 100 000 euro.

Bårhuset vid Ramskulla kapell ska ersättas med ett nybygge på 20 kvadratmeter i anslutning till kapellet. Det beräknas kosta drygt 200 000 euro.

- Nuvarande bårhus är oändamålsenligt, säger Lindvik.

På sikt ska också kyrkan i Ekenäs renoveras, med det blir aktuellt först om några år eftersom samfälligheten nu har så stora investeringar.

- Renoveringen av Ekenäs kyrka är förhållandevis enkel då det till exempel inte finns målningar som ska restaureras. Men det rör sig antagligen ändå om närmare en miljon euro, säger Lindvik.

Lindvik understryker att samfälligheten inte vill ta lån.

Kostnaderna 130 euro per medlem

Raseborgs kyrkliga samfällighet består av tre församlingar.

Den största med omkring 10 000 medlemmar är Ekenäsnejdens svenska församling. De två övriga församlingarna, Karis-Pojo svenska församling och den finska församlingen i Raseborg, har båda cirka 6 000 medlemmar.

Driftskostnaden per församlingsmedlem ligger strax under 130 euro per år.

Driftsbudgeten går lös på cirka 6 miljoner euro. Av den summan betalar församlingsmedlemmarna 5,4 miljoner genom skatterna. Resten kommer till församlingen genom statsandelar.

Läs också