Hoppa till huvudinnehåll

Skolplaner i Borgå får tydligare konturer

ritningar
ritningar Bild: Yle/Mikael Kokkola vårberga skola

Staden presenterar nya alternativ för byggandet av Vårberga och Tolkis skola. Livscykelmodellen tillämpas igen.

Under de tre kommande åren kommer Borgå stad att färdigställa två skolor och tre daghem som livscykelprojekt. Stadens ledning presenterade på måndagen de nya planerna. För Vårberga skolas del betyder det många nyheter.

Tanken är att bygga moderna skolor med öppna flexibla planlösningar berättar bildningsdirektör Hilding Mattsson.

- Vi följer principen med öppna skolmiljöer. Eleven i dagens och framtidens skola arbetar både i stora grupper och enskilt. Därför behövs mer flexibilitet i skolmiljön, säger Mattsson.

Större skola i Vårberga

I Vårberga skola kommer en finsk- och en svenskspråkig skola och förskola att verka. De ursprungliga planerna expanderar nu. Skolan får en större gymnastiksal, dessutom flyttar biblioteket och ungdomslokalen in i det nya skolhuset.

två män
Bildningsdirektör Hilding Mattsson och lokalitetsdirektör Börje Boström. två män Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

- Om det här lyckas så är det synnerligen optimalt. Alla vinner på att vi har många funktioner i skolan. Skolvardagen mår bra av biblioteks- och ungdomsverksamheten. Invånarna i Vårberga har glädje av ett nytt bibliotek.

- Det är något av en ideal lösnig, som kostar en del och tyvärr inte är möjlig att genomföra på alla ställen där vi ska bygga nya skolor i framtiden. säger Mattsson.

Tolkis blir utan daghem

Skolplanerna lever också för Tolkis skola. Ursprungligen handlade det om att bygga en svenskspråkig skola och ett daghem. Nu planeras istället lokaler för ytterligare en finskspråkig skola i huset, men inget daghem.

Enligt Borgå stad behövs inget daghem i Tolkis, då regeringens beslut gör det möjligt att ha större daghemsgrupper.

Byggherren sköter allt

De omarbetade skolplanerna kommer att tas upp till behandling i nämnder och i stadsstyrelsen ännu i december. Stadsfullmäktige kommer sedan att säga sitt i juni 2016.

Förutom de två skolorna hör också daghemsplaner i Gammelbacka, Pepot och Majberget till det aktuella livscykelprojektet.

- Under 20 års tid kommer Lemminkäinen Talo Oy att svara för planeringen, byggandet, underhållet och städningen av daghemmen och skolorna, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Borgå stad svarar för finansieringen, som uppskattas kosta dryga 43 miljoner euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland