Hoppa till huvudinnehåll

Vid övergrepp drabbas många

maria sten vid kyrkostyrelsen
maria sten vid kyrkostyrelsen Bild: Yle/Hedvig Långbacka maria sten

Efter att de sexuella övergreppen i en församling i Esbo på 70- och 80-talet kom ut i offentligheten har församlingsarbetarna efterlyst praktiska beteenderegler. Barn ska känna sig trygga i församlingen, säger Maria Sten vid Kyrkostyrelsen.

”Kyrkan ska erbjuda en trygg miljö för alla. Speciellt viktigt är det när det gäller barn och unga. De har rätt att känna tillit och förtroende för de vuxna. Detta förtroende får inte missbrukas. Sexuella övergrepp och trakasserier strider mot kristen människosyn. De kan inte accepteras. Detta gäller både direkt brottsliga handlingar och beteende som är olämpligt.”

Detta citat inleder handlingsprogrammet för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp och trakasserier i kyrkan som Borgå domkapitel godkände 2012.

Handlingsprogrammet gäller alla församlingsarbetare. Även präster trots deras absoluta tystnadsplikt.

− Vi måste se till att församlingen är en trygg plats. Enligt Barnskyddslagen 2008 är var och en skyldig att göra en anmälan till Barnskyddet om de misstänker att ett barn far illa, säger Maria Sten vid Kyrkostyrelsen.

Sten har tillsammans med rättspsykolog Julia Korkman, biskop Björn Vikström och TD pastor Malena Björkgren hållit kursdagar om De vuxnas ansvar i Vasa, Mariehamn och Helsingfors.

Barn ska känna sig trygga i församlingen

Kursprogrammet har bestått av diskussioner om gränsdragning och omdömesförmågan samt gett konkreta tips.

− Vi har till exempel diskuterat praktiska beteenderegler vid t.ex. nattningen på konfirmationslägren berättar Maria Sten. Och hur hjälpledare ska ta sitt ansvar för gränsdragning t.ex. att inte börja sällskapa under lägret.

Vid kurserna har de också gett råd om hur man ska göra om ett övergrepp kommer till ens kännedom, hur man anmäler och vem man kontaktar.

Vi strävar alla efter att hitta det sunda.― Maria Sten

Se inte spöken men var inte blåögd

− Responsen har varit god säger Maria Sten. Vi har en gemensam oro och kursdeltagarna har fått många nya redskap och verktyg.

− Mindre församlingar är inte skonade. Församlingsarbetare har behov av att diskutera attitydfostran och värderingar. Vi strävar alla efter att hitta det sunda.

Handlingsprogrammet är idag en del av kyrkans personalutbildning och kurser om det kommer att ordnas med jämna mellanrum.

Det här är bakgrunden till kyrkans handlingsprogram. Nina Wredlund från Ekenäs berättar sin historia.

Tro

Nyligen publicerat - Tro