Hoppa till huvudinnehåll

Yles Lauri Kivinen: Avreglering av mediemarknaden ett steg i rätt riktning

Lauri Kivinen
Lauri Kivinen Bild: Yle / Jyrki Valkama vegas sommarpratare 2011

Yles verkställande direktör Lauri Kivinen anser att det är viktigt att den arbetsgrupp som under ledning av Anssi Vanjoki undersökt de inhemska mediemarknadernas förutsättningar har gjort sitt jobb grundligt.

“Man bör se positivt på rapporten, för mediebranschen tampas onkeligen med stora problem. Vi lever mitt uppe i en digital brytningstid och branschen har ännu inte klarat sig igenom den. Vanjokis rapport innehåller många förslag som går i rätt riktning. Till dem hör en avreglering av hela mediebranschen. Det är helt rätt. Bra är till exempel en avreglering av reklambestämmelserna och lättare reglering i anslutning till lagen om bildprogram. Med åtgärder som de här kan man öka mediebranschens livskraft”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Enligt Kivinen utgör rapporten i sin helhet en god grund för både ministeriets arbete när det gäller lagstiftningen och för den parlamentariska gruppen i dess fortsatta arbete.

“Vanjoki-gruppen vill att Yle ska samarbeta mera med andra aktörer inom mediebranschen. Det här önskemålen välkomnar vi å det varmaste. Det är också glädjande att man med samarbetet vill stödja yttrandefriheten och mångfalden inom medierna. Det passar oss”, säger Kivinen.

Önskemålen om en öppen och fri distribution av Yles innehåll och tekniska lösningar till kommersiella aktörer är problematiska med tanke på EU:s statsstödsregler.

“EU har inte för avsikt att inom de närmaste åren göra ändringar i statsstödsreglerna för public service-bolagens verksamhet”, säger Kivinen.

Kivinen påminner att Vanjokis arbetsgrupp hade i uppdrag att uttryckligen se på mediemarknadens verksamhetsförutsättningar. Trots det lade arbetsgruppen också fram många förslag som gäller Yles public service uppdrag. I rapporten heter det bland annat att Yle ska främja den finländska mediemarknaden. Rapporten tar ändå inte ställning till Yles public service-uppdrag eller dess förutsättningar att betjäna finländarna på lika villkor.

“Den parlamentariska arbetsgrupp som tillsatts av kommunikationsminister Anne Berner har precis inlett sitt arbete. Under ledning av riksdagsledamot Arto Satonen utvärderar gruppen Yles public service-uppdrag också ur det viktiga medborgar- och samhällsperspektivet”, säger Lauri Kivinen.

“Det är viktigt att beslut om Yle tas parlamentariskt och enhälligt. Den här finländska traditionen garanterar medborgarna bästa möjliga public service som inte är beroende av politiska konjunkturer”, påminner Kivinen.

För mera information:
Lauri Kivinen, Yles verkställande direktör, tfn 09 1480 5003