Hoppa till huvudinnehåll

Hundpark till Ekdungen i Ingå

Ekdungen i närheten av Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Ekdungen finns i närheten av Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby. Där byggs en ny hundpark. Ekdungen i närheten av Kyrkfjärdens skola i Ingå. Bild: Yle/Marica Hildén ekdunge

Hundparken i Ingå placeras i Ekdungen vid Kyrkfjärdens skola. Det beslöt Ingå kommunstyrelse i går (7.12).

Kommunen har utrett fyra områden. Förutom Ekdungen var ett område vid sandplanen intill Gammelgården också ett lämpligt alternativ.

Sandplanen intill Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Åkern vid sandplanen intill Gammelgården i Ingå kyrkby passar inte som hundpark tycker kommunstyrelsen. Sandplanen intill Kyrkfjärdens skola i Ingå. Bild: Yle/Marica Hildén hundplan

Men vid sandplanen finns det bosättning i närheten. Sandplanen används också av idrottare och motionärer.

Träd måste gallras

Ekdungen ligger längre bort från bosättningen. Träd måste gallras då hundparken byggs där. Det går också att bygga en parkeringsplats vid ekdungen.

Byggnadstillsynschefen och fritidsplaneraren ansåg att Ekdungen är det bästa alternativet för hundparken eftersom området är centralt beläget och ändå avlägset från bosättning.

Alternativen har diskuterats med många

De två övriga alternativen som har utretts är området norr om brandstationen och området på Prästgårdsberget.

Ingås byggnadstillsynschef och fritidsplanerare har träffat representanter för Action Dogs, Canidae, Pro Ingå och Ingå IF och släggkastare för att diskutera alternativen. Också IIF Fotboll har hörts.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland