Hoppa till huvudinnehåll

Kanerva: USA önskar fortsatt finländskt engagemang

Ilkka Kanerva.
Ilkka Kanerva. Bild: Yle/ Kalle Mäkelä försvarsutskottets ordförande

Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml) säger att Finlands deltagande i kampen mot terrororganisationen IS kan ske bara i form av en krishanteringsoperation.

Kanerva anser att USA:s begäran om deltagande i kampen mot IS i praktiken handlar om den utbildningsoperation som Finland redan deltar i. Finländska fredsbevarare utbildar peshmerga-soldater i kurdiska områden i norra Irak.

- Jag tror att det handlar om att få en försäkran om att den här operationen fortsätter, sade Kanerva i tisdags i riksdagen.

"USA vet att Finland inte kan använda militär styrka utanför landets gränser"

Enligt Kanerva är USA medvetet om att Finland inte kan använda sig av militär styrka utanför landets gränser - utom om det är fråga om självförsvar.

- USA ber oss inte om något som går mot vår lagstiftning, säger Kanerva.

Kanerva bedömer att USA vill försäkra sig om att Irakoperationen fortsätter. Motivet kan tänkas vara det att USA sålunda kan frigöra resurser för tillslag mot IS.

Efter terrorattackerna i Paris bad Frankrike övriga EU-länder om stöd i kampen mot terrorismen med hänvisning till unionens säkerhetsgarantier. Enligt Kanerva är USA:s begäran koordinerad med Frankrikes vädjan. Han anser att det måste finnas ett samband eftersom båda länder inte kan gå in för egna enskilda operationer mot terrorism.

- Det handlar om samma koalition och en verksamhet som är riktad mot IS och terrorism, bedömer Kanerva.

Kanerva: Fredsbevarande operationer viktiga

Enligt Kanerva kan Finlands deltagande i kampen mot IS ske bara i form av en krishanteringsoperation. Han betonar att det finns skäl för Finland att fortsätta med den typens operationer som redan nu sköts av finländska fredsbevarare i Irak.

Finland är positivt inställd till att finländska fredsbevarare skickas till Mali så att franska soldater därmed kan frigöras för andra uppgifter i kampen mot terrorismen.

Om USA:s vädjan handlar om krishantering ser Kanerva inget skäl till att Finland avvisar den. Han erkänner dock att USA:s förfrågan var en aning överraskande och att han inte kände till att USA hade skickat en sådan vädjan.