Hoppa till huvudinnehåll

Utvidgning av Åbolands sjukhus stoppas

Åbolands sjukhus i Åbo
Åbolands sjukhus i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström sjukhusaula

Åbolands sjukhus ska inte utvidgas på nuvarande stället på Kaskisgatan i Åbo. Det anser Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt inför styrelsemötet på måndag.

Chefsöverläkare Samuli Saarni skriver i beredningen att det är mycket som talar emot en utvidgning av sjukhuset. Bland annat anser han att befolkningsunderlaget på max 35 000 personer är för litet för en separat enhet för specialsjukvård i Åbo. Dessutom konstaterar han att största delen av patienterna som får vård vid Åbolands sjukhus talar finska som modersmål.

En annan invändning till varför sjukvårdsdistriktet inte kan acceptera ett nybygge för Åbolands sjukhus uppe på Kaskisbacken är att nybyggen måste medföra att verksamheten blir effektivare. Sjukvårdsdistriktets ledning har tidigare sagt att effektivitet kunde fås genom att placera Åbolands sjukhus i närheten av ÅUCS där man kunde ha gemensamt laboratorium, gemensamma operationssalar, gemensam röntgen.

Alternativet att låta Åbolands sjukhus ta över den svenska bashälsovården i regionen också skulle kunna vara en sådan lösning som markant effektiverar verksamheten vid Åbolands sjukhus. Saarni skriver att det här alternativet är svår att förverkliga i praktiken - det går helt enkelt inte att spjälka upp basservicen i Pargas, Kimitoön, S:t Karins och Åbo på basen av invånarens modersmål.

Saarni skriver också att en utvidgning av sjukhuset på Kaskisbacken inte motsvarar målsättningarna i social- och hälsovårdsreformen. Ledningen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt skulle helst se att Åbolands sjukhus nybygge byggs i anslutning till ÅUCS. Den här lösningen skulle möjliggöra att personal från Åbolands sjukhus också skulle användas på övriga avdelningar vid ÅUCS där det behövs svenskspråkig personal. ÅUCS ansvarar också för patienter från Vasa sjukvårdsdistrikt som kräver specialsjukvård och därmed har också efterfrågan på svenskspråkig vård ökat vid ÅUCS.

Förslaget att flytta på Åbolands sjukhus har väckt motstånd på svenskspråkigt håll och vid Åbolands sjukhus ser man det här som ett hot mot den svenska vården.

Sjukvårdsdistriktet grundade i höstas en arbetsgrupp som hade i uppdrag att fundera på sjukhusets och den svenska servicens framtid. Saarni har lett arbetsgruppen som hade sitt sista möte förra veckan. Han föreslår nu att arbetsgruppen fortsätter med sitt arbete och lämnar in en mellanrapport i maj.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland