Hoppa till huvudinnehåll

Tavastvägen ska reserveras för kollektivtrafik och cyklar

Förslaget för en bilfri Tavastväg från ungefär 2019
Förslaget för en bilfri Tavastväg från ungefär 2019 Bild: Helsingfors stadsplaneringskontor tavastvägen

Ombyggnanden av Tavastvägen fick grönt ljus i stadsplaneringsnämnden. Samlingspartiets ledamöter lade in en avvikande åsikt.

Cykelvägar är populära, det är ett snabbt sätt att ta sig fram. Det blir också tryggare för fotgängarna där.― Heta Välimäki (SDP)

Planerna på att reservera ett avsnitt av Tavastvägen för kollektivtrafik och cyklar godkändes av stadsplaneringsnämnden på tisdag kväll.

Gatan ska få enkelriktade cykelfiler och fotgängarna samt spårvagnarna ska prioriteras i gatulösningarna. De enda bilar som ska tillåtas är taxi- och servicebilar. Det kommer också att vara tillåtet att köra till gårdarna. Tavastvägen ska alltså inte längre vara en genomfartsled, utan de få bilar som får köra där ska samsas om en enda körfil med bussarna.

heta välimäki, december 2015
Heta Välimäki (SDP) tycker det är bra att reservera Tavastvägen för kollektivtrafik och bilar. heta välimäki, december 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan heta välimäki

Heta Välimäki (SDP) som sitter i stadsplaneringsnämnden påpekar att Tavastvägen i och med ombyggnaden får en mer fungerande kollektivtrafik.

- Cykelvägar är populära, det är ett snabbt sätt att ta sig fram. Det blir också tryggare för fotgängarna där, det är ändå ett bostadsområde där det bor barnfamiljer och äldre människor. Där är smala områden för fotgängare och mycket trafik, så det blir tryggare, säger Heta Välimäki.

Ska man sätta 15 miljoner på det som det åtminstone kostar, när det faktiskt går att skjuta upp det. Det är ingen brådska.― Michael Berner (Saml.)

Bilarna dirigeras till Sörnäs strandväg

I dagsläget kör upp till 13 500 fordon längs Tavastvägen varje dag. 3 000 av dem är bussar. Enligt förslaget skulle mängden personbilar på Tavastvägen minska till bara en femtedel av dagens mängd. Resten av bilarna skulle dirigeras om till Sörnäs strandväg, vars trafik då beräknas öka med 15-20 procent.

Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget efter en lång diskussion, som bland annat handlade om när ombyggnaden av Tavastvägen ska förverkligas.

Michael Berner
Michael Berner (Saml.) tycker att beslutet är förhastat. Michael Berner Bild: Yle/Helena von Alfthan michael berner

Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet röstade för förslaget, medan Samlingspartiet och Sannfinländarnas ledamot ville att planen ska utredas bättre.

- Det är dyrt, är det verkligen en idé att göra det just nu? Ska man sätta 15 miljoner på det som det åtminstone kostar, när det faktiskt går att skjuta upp det. Det är ingen brådska. Jag tror att frågan egentligen kommer att vara finansiell, att sätter man pengar på det eller inte, säger Michael Berner (Saml.) som är suppleant i stadsplaneringsnämnden.

Samlingspartiets och Sannfinländarnas ledamöter lade in en avvikande åsikt. De vill att trafikplanen för Tavastvägen ska behandlas först när trafikarrangemangen i Fiskehamnens södra del är färdiga och det finns färdiga planer för Hanaholmen och Kronbergsbroarna.

Det är Helsingfors fullmäktige som slutligen fattar beslut om planerna för Tavastvägen. Planen är att vägen byggs om under åren 2017-2019.

Läs också