Hoppa till huvudinnehåll

Dålig inneluft på Finnby daghem i Borgå

Bild: YLE / Hanna Othman sommaröppet

Inomhusluften på Finnby daghem i Borgå har utretts. Konditionsutredningen visar att det finns mikrobskador i daghemmets bjälklag och kryputrymme.

Borgå stad har också upptäckt luftläckage från underbjälklagskonstruktionen till daghemmets inomhuslokaler. Luftströmningarna för orenheter till lokalen.

En första reparation under jullovet

Inneluftsproblemen har undersökts med hjälp av en fukt- och inneluftsteknisk konditionsutredning som blev färdig i slutet av november.

Daghemmet kommer att stängas om en vecka i och med jullovet och då kommer också de första snabba renoveringsåtgärderna att utföras.

– Vi kommer att förbättra vädringen i kryputrymmet och balanserar ventilationen på daghemmet så att okontrollerade luftläckor till daghemmets inomhuslokaler minskar. Att renoveringsåtgärderna lyckas säkerställs med nya mätningar, berättar lokalitetsdirektör Börje Boström vid Borgå stad.

Också större ingrepp

Enligt undersökningsrapporten måste man i byggnaden också utföra större renoveringsåtgärder. De skadade materialen i underbjälklaget måste avlägsnas och konstruktionerna måste förnyas på ett byggtekniskt och lufttätt sätt.

Kryputrymmet måste rensas och vädras maskinellt så att det har undertryck med hänsyn till inomhuslokalerna.

Också byggnadens ytkonstruktioner måste förnyas. De åtgärderna kan utföras bara när daghemmet är stängt, med andra ord under sommarlovet.

Undersökningarna fortsätter

Enligt hälsovårdsexperter kan daghemmet fortsätta sin verksamhet när de första renoveringsåtgärderna har utförts och då det har säkerställts att de har lyckats.

Hälsoskyddet förutsätter att också de övriga behövliga renoveringsåtgärderna utförs sommaren 2016.

Som bäst görs ytterligare undersökningar av Finnby daghem. Resultaten av dem blir färdiga i slutet av januari. Om fortsatta åtgärder besluter man i februari.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland