Hoppa till huvudinnehåll

Mexiko godkänner vaccin mot denguefeber

Myggor
Denguefebern sprids via myggor. Myggor Bild: AFP / Lehtikuva/Christophe Simon denguefeber

Mexico har som första land i världen godkänt ett vaccin mot denguefeber. Ungefär 22 000 dör varje år i sjukdomen.

Jobbet med att utveckla ett vaccin för denguefeber har pågått i 20 år och forskningen har totalt kostat 1,5 miljarder euro.

Nu har mexikanska myndigheter godkänt ett vaccin som produceras av det franska läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur. Bolaget har ansökt om klartecken i 20 andra länder och räknar med att årligen producera 100 miljoner vaccinationsdoser år 2017.

Uppskattningsvis runt 400 miljoner människor insjuknar varje år.― WHO

Vaccinet har testats i 15 olika länder på 40 000 människor.

Det finns ändå en del begränsningar. Mexiko godkänner bara att patienter i åldrarna 9 till 45 år kan få vaccinet. Det innebär att de yngsta barnen, som är den grupp som löper störst risk att drabbas, inte kan vaccineras.

Inte heller turister har tillåtelse att få vaccinet.

Hög feber och muskelvärk

Denguefebern sprids med myggor och världshälsoorganisationen WHO uppskattar att ungefär 400 miljoner människor insjuknar varje år. WHO menar också att över hälften av jordens befolkning riskerar att insjukna i sjukdomen.

Inkubationstiden är vanligen fem till tio dygn och symptomen är hög feber, huvudvärk, och muskelvärk. Mässlingsliknande hudutslag kan också förekomma.

Sjukdomen sprids ändå inte direkt från människa till människa.

Den influensaliknande febersjukdomen förekommer i de tropiska och subtropiska delarna av världen, främst i Sydostasien, i Central- och Sydamerika och i Afrika.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes