Hoppa till huvudinnehåll

"Pinsam diskussion om kulturpolitiskt program i Lovisa"

En trälubba som används vid möten.
Fullmäktigemötet i Lovisa En trälubba som används vid möten. Bild: Pekka Elomaa/Yle lagstiftande makt,lagar,lagstiftning,domar,domstolar,domare,ting (domstolar),rättvisa,Lag och rättvisa

I närmare två år bereddes det kulturpolitiska programmet i Lovisa och skulle på onsdag kväll godkännas i stadsfullmäktige. Så gick det inte.

Programmet returneras för ny beredning trots att hela stadsfullmäktige egentligen var enig om substansen i programmet.

Thomas Rosenberg
Thomas Rosenberg Thomas Rosenberg Bild: Yle/Fredrika Sundén svenska dagens huvudfest i kotka

- Fullmäktigegrupperna hade bara små detaljer som de ville tillägga i programmet eller formuleringar de vill ändra på. Ändå blev det en oerhört lång diskussion, säger fullmäktigeledamoten Thomas Rosenberg (SFP).

Bevara eller utveckla?

Den längsta diskussionen gällde biblioteksnätet och formuleringen biblioteksnätet bör bevaras. Enligt vissa fullmäktigeledamöter var den formuleringen för kategorisk. Deras förslag var att det i stället borde stå biblioteksnätet bör utvecklas.

Thomas Rosenberg som själv varit med om att arbeta fram programmet motsatte sig bestämt.

- Att något ska utvecklas betyder ingenting. I praktiken kan utvecklingen vara att någonting i stället avvecklas. Eftersom vi tidigare stängt bibliotek i staden, så var formuleringen "biblioteksnätet bör bevaras" synnerligen genomtänkt, säger Rosenberg.

Detaljer och bagateller

Kring orden bevaras kontra utvecklas debatterade sedan fullmäktige i en halv timme.

- Det var en onödigt långt utdragen och detaljerad behandlig kring en bagatell. Här borde fullmäktigeordförande Arja Isotalo (SDP) ha kunnat konstatera att eftersom fullmäktige är enigt på alla andra punkter, så går fullmäktige till omröstning om huruvida det ska vara bevaras eller utvecklas, säger Rosenberg.

Ändringsförslag och tillägg

Till slut fick stadsdirektör Olavi Kaleva nog och avbröt behandlingen av ärendet, vilket resulterade i att programmet går till ny beredning.

Fullmäktigeordförande Arja Isotalo (SDP) konstaterar kort att fullmäktige helt enkelt inte hittade rätt ord för punkten om biblioteken.

Det kom också många ändringsförslag och förslag om tillägg.

- Visst hade vi kunnat rösta om formuleringarna, men i stället går nu kulturprogrammet till ny beredning där begreppen formuleras på nytt. Det är inte något konstigt i det här. Det händer ofta att man måste gå in och formulera om uttryck i olika ärenden. En snabbare lösning att få ärendet vidare hade ju varit att få paragrafen justerad genast, men videokanonen vägrade fungera, förklarar Isotalo.

Onödigt lång process

Nu är det i stället stadsstyrelsens sak att modellera om i texten enligt de förslag som kom fram på fullmäktigemötet.

- Det blir nog ingen lång process. Min tippning är att ärendet kommer upp till ny behandling i fullmäktige rätt så snabbt, säger Isotalo.

Thomas Rosenberg säger att programmet har valsat omkring alldeles för länge i det kommunala beslutsmaskineriet.

- Det kulturpolitiska programmet har varit färdigt ganska länge, men på grund av rent formella brister i hanteringen har det gått så här. Nu föll det på målrakan på grund av ett enda litet ord. Det var pinsamt och visar att ordförande inte klarar av sin uppgift, konstaterar Rosenberg.

I Lovisa stads kulturpolitiska program har man dragit upp riktlinjer för hur man ytterligare kunde förbättra kulturutbudet och kulturens synlighet i staden.

Läs också