Hoppa till huvudinnehåll

Telehuset i Ekenäs får en extra våning

Det så kallade telehuset i Ekenäs.
Den översta våningen på 300 kvadratmeter rivs. Istället byggs det två våningar på den första våningen. Det så kallade telehuset i Ekenäs. Bild: Yle/ Patrik Rosström telehuset,Raseborg,Ekenäs

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg godkände på onsdagen (9.12) att det så kallade telehuset i hörnet av Torngatan och Björknäsgatan får byggas om.

Nuvarande översta våning i huset rivs och istället byggs två våningar för bostäder i huset.

Det betyder att huset får tre våningar ovanför gatunivå. På gatunivå har det funnits en restaurang, men i framtiden är våningen tänkt för kontorslokaler.

Huset har också två källarvåningar.

Den planerade tillbyggnaden på huset går lös på drygt 1 800 kvadratmeter och när huset är färdigbyggt är det nästan 5 400 kvadratmeter stort.

Karis telefon behöver huset

Det är Ekenäs Huvudcentral Ab som ansökte om bygglovet. Bolaget ägs till 100 procent av Karis telefon och bolagets huvuduppgift är att äga telehuset i Ekenäs.

Karis telefon köpte Soneras tidigare telecentral år 2009. Orsaken var de två källarvåningarna där Karis telefon omedelbart kunde skapa en fibernätscentral för sin verksamhet i Ekenäs.

Det så kallade telehuset i Ekenäs.
Bakom fasaden döljer sig mycket mer. Huset har en källare i två våningar där Karis telefons fibernätscentral i Ekenäs finns. Det så kallade telehuset i Ekenäs. Bild: Yle/ Patrik Rosström telehuset,Raseborg,Ekenäs

När huset är färdigbyggt kan Karis telefons kundtjänst i Ekenäs flytta från Grönalundsgatan till telehuset, säger Karis telefons vd Henrik Ekblom.

- När vi har fått de lokaler vi behöver ser vi hur det blir med resten, säger han.

Hur bolaget gör med bostäderna i de två översta våningarna vill Ekblom inte ännu spekulera om.

Ekenäs Huvudcentral hade också ansökt om att få påbörja byggnadsarbetena innan beslutet om bygglov har vunnit laga kraft, men det godkände miljö- och byggnadsnämnden inte.

Orsaken är att man måste riva övre våningen för att kunna bygga och då går det inte att återställa byggnaden i ursprungligt skick ifall eventuella besvär mot bygglovet godkänns.

Läs också