Hoppa till huvudinnehåll

Bergvalla i Ingå kan få 43 nya tomter

Bergvalla i Ingå.
Bergvalla i Ingå. Bergvalla i Ingå. Bild: Yle/Minna Almark bergvalla

Det finns nu ett utkast till stranddetaljplan för Bergvallaområdet i Ingå. I planutkastet finns 43 nya tomter. Två av dem är småhustomter för åretruntboende, de övriga är fritidstomter.

Tomterna är mellan 1 350 och 3 400 kvadratmeter stora. Den tätaste bebyggelsen finns vid det mest attraktiva strandområdet.

Ingå kommun har tidigare sålt fyra småhustomter och en industritomt i Bergvalla. De här tomterna tas också med i planen.

Gles bebyggelse

Områdena öster om Barösundsvägen och söder om Västra Barövägen har glesare bebyggelse.

Området norr om Västra Barövägen har lämnats utan bebyggelse på grund av den branta terrängen.

Fastighetsägarna blir bolagsägare

Stranddetaljplanen för Bergvalla ska genomföras enligt en bolagsmodell. Fastighetsägarna skulle vara bolagsägare och ansvara för och upprätthålla verksamheten på de gemensamma områdena.

Ingå samhällstekniska nämnd tar ställning till utkasten till stranddetaljplan för Bergvalla på tisdag (15.12). Förslaget är att utkastet läggs fram till påseende.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland