Hoppa till huvudinnehåll

Kivinen: Svenskt material på prime time en självklarhet

Lauri Kivinen
Vi måste se över antalet traditionella kanaler, säger Yles vd Lauri Kivinen. Lauri Kivinen Bild: Yle/Mattias Fagerholm lauri kivinen

Svenskt material på prime time en självklarhet, säger Yles vd Lauri Kivinen som ett svar till medieforskaren Ari Nykvist. Nykvist befarar att Svenska Yle kan komma ikläm om den så kallade Vanjoki-arbetsgruppen får som den vill.

Arbetsgruppen som har utvärderat den inhemska mediebranschen slog nyligen fast att Yles uppgift borde definieras tydligare så att verksamheten främjar hela den finländska mediemarknaden.

- Public service garanterar att svenskspråkiga och andra minoriteter får en fullgod service. Med det här förslaget som arbetsgruppen kommer med ser jag att framförallt Svenska Yle kan vara rätt illa ute, kommenterade Nykvist rapporten.

Är Svenska Yle illa ute, Lauri Kivinen?

- Vanjoki-rapporten tittade på mediebranschen i allmänhet, inte på Yle i synnerhet. Syftet med rapporten var att titta på de åtgärder som hjälper hela branschen.

Inte tror jag att någon specifik del av Yle är i en speciellt dålig situation, säger Kivinen. Rapporten ser till den situation som branschen befinner sig i, inte på Yle sett ur samhällets perspektiv. Den frågan kommer att tas upp av en annan arbetsgrupp.

Så du skulle inte säga att Svenska Yle är speciellt illa ute?

- Inte Svenska Yle och inte heller någon annan specifik del av Yle för den delen. Men Yles roll i samhället skall debatteras nu under våren. Yles rolll sett ur ett samhällspolitiskt, journalistiskt och också ur en demokratisk synvinkel. Det är ju orsaken till att Yle finns.

yle fem
yle fem Bild: YLE kanalbild

Hur ser du på Yle Fems framtid?

- Vi måste under de kommande fem åren titta på hur vi distribuerar videomaterial. Är det kanaler som vi känner dem idag, eller är det en annan typ av publicering? Vi måste titta på antalet traditionella kanaler i förhållande till utbudet på webben. Det här måste vi se på med nya ögon.

Självklart är att vi måste ha svenskspråkigt material under prime time på TV.― Lauri Kivinen

Jag tror att det här långt kommer att påverka vårt utbud på webben och vi måste också se över antalet traditionella kanaler. Vi måste också fundera på om det finns skäl att ha en språkinriktad kanal, dvs Yle Fem eller om det finns andra kombinationer som betjänar våra tittare bättre. Självklart är att vi måste ha svenskspråkigt material under prime time på TV i något format. Men beslut fattar vi om 1,5-2 år.

Hur ser du på SVT Worlds framtid?

- Den beror på hur SVT planerar och hur de vill betjäna sin publik utomlands. Där är vi inte ensamma i Finland. Det finns många andra länder i världen där SVT:s program sänds. Jag tror att SVT måste hitta den rätta tidpunkten när de flyttar över SVT World -distrubutionen på webben. När det sker ligger naturligtvis i SVT:s händer. Det är självklart att om SVT World inte finns i den nuvarande formen så är det inte heller en byggsten då vi bygger vårt kanalutbud.

SVT World syns i hela landet
SVT World syns i hela landet Bild: Yle yle fem

Läs också