Hoppa till huvudinnehåll

Tanzania inför gratis skola

Liberianska barn i skolan
Hälften av alla barn i världen som inte går i skola finns i Afrika söder om Sahara. 30 miljoner barn där går inte i skola. Liberianska barn i skolan Bild: EPA/AHMED JALLANZO liberie

Det östafrikanska landet Tanzania inför gratis grundutbildning för alla från och med nästa år. Gratis skola är ändå ingen garanti för kvalitet, och skillnaderna mellan skolor i städer och på landsbygden är enorma.

Ett av målen är att öka andelen läskunniga i landet. Ungefär tre fjärdedelar av ungdomarna kan läsa. Bland flickor mellan 15 och 24 år kan knappt 73 procent läsa, för pojkarna är andelen knappt 77 procent.

Elva år av skola blir nu gratis. Medan 80-90 procent av barnen går ut motsvarigheten till lågstadiet, fortsätter bara kring 25 procent i högstadiet, enligt Unicef.

Böter för skolkande

Samtidigt med gratis utbildning planerar staten att införa böter för föräldrar som inte låter barnen gå i skola.

– Att göra så att barn slutar skolan av vilken orsak som helst är ett brott eftersom du då bryter mot den fundamentala rätten till utbildning, sade justitieminister George Masaju vid en examensfest i en skola i den största staden Dar es Salaam, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Lågstadiet har varit gratis sedan år 2002 vilket har höjt andelen som börjar skolan från 59 procent till 94 procent från 2000 till 2011.

Föräldrar måste ändå betala extra för skolböcker och uniformer och skolavgifter i en del av högstadieskolorna.

De nya lagarna har som mål att alla familjer ska få gratis utbildning i elva år. Det har redan länge varit obligatoriskt att skicka sina barn till skolan, men det har inte tidigare funnits straff för dem som inte gör det.

”Böter löser inte grundproblemen”

Tanzania är ett fattigt land där mer än 80 procent är syssalsatta inom jordbruket, och barn tvingas ofta arbeta på åkrarna eller sälja frukt och grönsaker på torget istället för att gå i skola.

Från och med januari kommer alltså föräldrar som håller barnen borta från skolan att straffas med böter. Hur stora böter det handlar om är ännu oklart, säger en tjänsteman vid utbildningsministeriet till nyhetsbyrån Reuters.

Kritiker säger att det inte är lösningen på problemet med att barn slutar skolan för tidigt, utan att man istället borde komma åt grundorsakerna.

– Ett av de största problemen är fattigdomen, och om det fanns seriösa insatser för att få slut på den skulle de här problemen dö ut av sig själva, säger Mary James, lågstadielärare i staden Mwanza i norra Tanzania.

Gratis garanterar inte kvalitet

Globalt sett ökade antalet barn som inte går i skola med 2,4 miljoner mellan 2010 och 2013. I hela världen finns nu 59 miljoner barn som inte går i skola, enligt FN:s utbildningsorgan Unesco. Av dem bor hälften i Afrika söder om Sahara.

Tanzania tar efter grannlandet Uganda när det gäller gratis utbildning, men även om det ser bra ut på papper är verkligheten en annan.

I Uganda har de kostnadsfria statliga skolorna väldigt dåligt rykte, och alla som har möjlighet sätter sina barn i privata skolor.

Uganda har också de sämsta skolorna i hela Östafrika.

Det leder i sin tur till klyftor i samhället där de rikare har råd med bättre utbildning för sina barn än de fattiga.

Samma mönster syns i Tanzania.

– Största delen av skolorna på landsbygden saknar böcker och skolbarnen sitter på golvet i överfulla klassrum. Det är svårt att erbjuda undervisning av hög kvalitet i sådana situationer, säger Renatus Mkinga, en politisk kommentator i Dar es Salaam till Reuters.