Hoppa till huvudinnehåll

Vasa fullmäktige diskuterar skyddade hus

Brändö i Vasa.
Brändö i Vasa. Brändö i Vasa. Bild: Yle/Anna Ruda nyis

Årets sista fullmäktigemöte i Vasa hålls på måndag kväll och innehåller bland annat skyddandet av hus på Brändö och administreringen av nya stadion i Sandviken.

Skyddet av 20 byggnader på området mellan Metviken och Brändövägen ska än en gång behandlas. Det hör ihop med områdets detaljplaneändring.

Ärendet har stötts och blötts i flera år. I februari beslöt stadsstyrelsens planläggningssektion att byggnaderna får rivas.

Efter kritik från Österbottens museum och Närings- trafik- och miljöcentralen återinförde man skyddet i augusti. Men i stadsstyrelsen den 23 november fick Kari Pastuhov (Saml) genom ett ändringsförslag.

"Yttre särdrag"

Det som ändrades var att man satte till ordet "yttre" i skyddsbestämmelsen. Från "Byggnadens särdrag bör bevaras i reparations- och ändringsarbeten" till "Byggnadens yttre särdrag bör bevaras i reparations- och ändringsarbeten".

Ett ord som kan ha nog så stor betydelse.

Administrering av Sandvikens fotbollsstadion

På stadsfullmäktiges föredragningslista finns också administreringen av fotbollsstadion i Sandviken. Beslutsförslaget är att en balansenhet ska grundas under stadsstyrelsen.

Dessutom ska en koordinator anställas för tiden 1.1 - 30.10.2016. Man ska också grunda en arbetsgrupp bestående av sakkunniga för att stöda planeringen och åtgärderna.

Social- och hälsovårdsväsendet ber om tilläggsfinansiering på 6,6 miljoner euro för pågående år. Man förväntas överskrida budget inom socialarbete, hem- och anstaltsvården, hälsovårdsservicen och specialsjukvården.

Förslaget är att fullmäktige godkänner tilläggsanslaget på 6,6 miljoner euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten