Hoppa till huvudinnehåll

Klimatdiskussionen i Kina fortfarande i sin linda

Smog över hongkong
Miljöproblemen på grund av utsläppen är något som diskuteras mer flitigt än hur de påverkar klimatet. Smogen är en konkret sak som kineserna kan se. Smog över hongkong Bild: EPA/JEROME FAVRE hongkong

I det nya klimatavtalet behöver Kina inte binda sig till några utsläppsminskningar trots att landet har världens överlägset största utsläpp. Klimatförändringen ses fortfarande som ett mindre hot än miljöproblemen, säger Svenska Yles medarbetare i Hongkong, Björn Ådahl.

Kinas utsläpp är redan nu dubbelt större än USA:s och tre gånger större än EU-ländernas sammanlagda utsläpp. Men Kina ses ännu som ett utvecklingsland. Trots att Kina är världens näst största ekonomi är per capitainkomsterna fortfarande så låga att Kina klassas som ett u-land.

– Ledningen har lovat att utsläppen kulminerar senast år 2030. Det anses nu vara möjligt att de kulminerar några år före det. Fram tills dess fortsätter utsläppen att öka, främst eftersom Kina har så många invånare och ekonomiskt utvecklas i snabb takt, säger Björn Ådahl.

Förnybar energi ska få ner utsläppen

Kina satsar ändå hårt på förnybar energi. Kina är redan nu den klart största producenten av vindkraft och där produceras mycket solpaneler.

Mer än hälften av världens alla nya kärnkraftverk som blir färdiga före 2030 kommer att byggas i Kina. Dessutom bygger landet dammar för att utnyttja vattenkraft, något som ändå kan orsaka andra miljöproblem.

Klimatdiskussionen och Kinas roll i klimatförändringen är ändå något som inte diskuteras mycket.

– Man talar mer om Kinas ökända miljöproblem, luftföroreningarna är som bekant de svåraste i världen och det oroar kineserna. Klimatförändringsdebatten är ganska begränsad, men miljöproblemen talar man allt mer om, säger Ådahl.

I praktiken går diskussionerna hand i hand, kolkraftverken är de värsta förorenarna och släpper också ut mest växthusgaser. Nu satsar regeringen istället på förnybar energi.

Utsläppshandel år 2017

Kina får nu fortsätta med sina tidigare planer på hur landet ska skära ner sina utsläpp, planer som alltså gjordes upp innan klimatmötet.

Kina vill förutom att satsa på förnybart också få med marknadskrafterna i energipolitiken och planerar att börja med nationell utsläppshandel år 2017.

Den politiska ledningen har ännu inte kommenterat klimatavtalet som slöts i Paris.

Presidenten Xi Jinping förde diskussioner med sin amerikanska kollega Barack Obama efter att avtalet undertecknades, men vad de talade om har inte läckt ut i offentligheten.

Läs också