Hoppa till huvudinnehåll

Psykoterapeut ska lösa kris i Vanda svenska församling

Biskop Björn Vikström
Biskop Björn Vikström hoppas att konsulten och psykoterapeuten ska få samarbetet mellan kyrkoherden och församlingsrådet att fungera. Biskop Björn Vikström Bild: Yle/Patrick Stenbacka biskop björn vikström

Psykoterapeuten Mikko von Bruun ska nu lösa krisen inom Vanda svenska församling. Det beslöt domkapitlet vid Borgå stift på tisdagen. Enligt domkapitlet har kyrkoherden brutit mot god förvaltningssed.

Den professionella organisationskonsulten Mikko von Bruun ska jobba med församlingsrådet och kyrkoherden för att förbättra det inflammerade samarbetsklimatet. Han börjar jobba efter jul och ska jobba i ett år.

- Det här är inget som löses i en handvändning, säger biskop Björn Vikström till Yle Huvudstadsregionen.

Det är viktigt att det är en neutral utomstående person som tittar på saken. Jag hoppas att församlingsrådet och kyrkoherden tar vara på den här chansen.― Biskop Björn Vikström

"Hoppas parterna tar vara på chansen"

Mikko von Bruun är psykoterapeut och gruppsykoanalytiker. Han kommer att intervjua kyrkoherden och ledamöterna i församlingsrådet, först enskilt och sedan i grupp.

- Det är viktigt att det är en neutral utomstående person som tittar på saken. Jag hoppas att församlingsrådet och kyrkoherden tar vara på den här chansen. Det här är en resurs som stiftet nu ställer till förfogande för församlingen, säger Vikström.

- Målsättningen är att med nuvarande kyrkoherde och nuvarande sammansättning inom församlingsrådet få samarbetet att fungera.

Personalen med i diskussionerna

De anställda inom församlingen är inte direkt berörda, men stiftssekreteraren för personalvård kommer att jobba med dem.

- De är ändå berörda för att det finns ett spänt samtalsklimat inom församlingen, säger Vikström.

Mikko von Bruun
Mikko von Bruun är psykoterapeut och gruppsykoanalytiker. Mikko von Bruun Bild: Yle mikko von bruun

Texten om Halmén bröt mot god förvaltningssed

Gruppen Vi i Vanda har under sommaren och hösten lämnat in sju klagomål och tre anmälningar till domkapitlet.

Flera av klagomålen och en anmälan handlade om att kyrkoherde Martin Fagerudd i en föredragningslista för ett möte i maj skrev i ett anmälningsärende att "Annika Halmén bryter mot god förvaltningssed, samt mot lojaliteten och förtroendet i församlingsrådet".

Ärendet borde behandlas på mötet och inte skrivas ut på förhand. Det är emot god förvaltningssed.― Biskop Björn Vikström

Halmén beskylldes också för att gå bakom ryggen på kyrkoherden då hon har besökt biskopen. Halmén är ledamot i församlingsrådet och representerar gruppen Vi i Vanda.

Domkapitlet tog på tisdagen ställning till om texten i föredragningslistan bryter mot god förvaltningssed.

- Ett ärende som handlar om en enskild församlingsrådsmedlem kan inte behandlas som ett anmälningsärende. Ärendet borde behandlas på mötet och inte skrivas ut på förhand. Det är emot god förvaltningssed, säger biskop Björn Vikström.

Bakgrunden till att Halmén besökte biskopen var att hon ville att några ärenden skulle behandlas i församlingsrådet under övriga ärenden, men de togs inte upp på mötena av kyrkoherden. Därefter vände hon sig till biskopen.

Gruppen lämnade också in klagomål om hur församlingsvalet sköttes i Vanda och där ger domkapitlet gruppen delvis rätt, men konstaterar att besvär om valet ska lämnas in till förvaltningsdomstolen. Det gjorde gruppen, men det skedde en dag för sent, vilket gjorde att domstolen inte behandlade besväret.

Bojkott av församlingsrådet

Under hösten var församlingsrådet inte beslutfört under två möten eftersom gruppen Vi i Vanda, som har majoritet, inte dök upp. Orsaken var att deras klagomål till domkapitlet inte hade behandlats. Kyrkoherde Martin Fagerudd gick då ut i offentligheten och meddelade att församlingsrådet inte fungerar.

Det senaste församlingsrådsmötet, som hölls i november, var däremot beslutfört.

I de flesta församlingar sker det förvaltningsfel nu och då, men om det finns ett förtroende rättar man till dem utan att gå via domkapitlet eller andra instanser.― Biskop Björn Vikström

Inte första gången stiftet tar hjälp av konsult

Björn Vikström säger att det här är första gången konsulthjälp behövs för att reda ut problem inom ett församlingsråd vid Borgå stift.

- Det här är enda fallet jag känner till där en konsult har anlitats för ett förtroendeorgan. Gällande anställda händer det däremot att en konsult tillkallas för att stöda ett fungerande arbetsklimat.

Det här är enda fallet jag känner till där en konsult har anlitats för ett förtroendeorgan. Gällande anställda händer det däremot att en konsult tillkallas för att stöda ett fungerande arbetsklimat.― Biskop Björn Vikström

Vad tror du att det hela egentligen handlar om? Handlar det om att gruppen Vi i Vanda upplever att det görs förvaltningsfel eller finns det någonting annat bakom?

- Det blir lätt spekulationer att svara på en sådan fråga. Klagomålen handlar om förvaltningsfel, till en del påstådda förvaltningsfel och till en del konstaterade sådana.

Vikström tror ändå att grundproblemet är bristen på förtroende.

- I de flesta församlingar sker det förvaltningsfel nu och då, men om det finns ett förtroende rättar man till dem utan att gå via domkapitlet eller andra instanser. Det viktigaste med den här processen är att upprätta en nivå av förtroende där arbetet kan fungera. När fel händer rättar man till dem utan att göra förvaltningsklagomål.

Den utredningen gjordes med egna krafter och vi kan självkritiskt konstatera att den inte gav det resultat som vi hoppades på.― Biskop Björn Vikström

Församlingen utreddes också 2011

Konflikten inom Vanda svenska församling har pågått i flera år. Kyrkoherde Martin Fagerudd har tidigare sagt att han utsätts för mobbning och förföljelse.

- Jag vill att situationen tar slut. Det är mobbning och förföljelse. Jag vill inte att min efterträdare ska råka ut för någonting liknande. Vi i Vanda har inte visat några goda avsikter med sitt agerande men alla deras onda avsikter har kommit fram, sade Fagerudd i november.

Yle Huvudstadsregionen får inte tag på honom på tisdagen. Annika Halmén uppger i sin tur att hon inte vill ge kommentarer innan situationen har diskuterats inom gruppen Vi i Vanda.

Domkapitlet vid Borgå stift granskade förvaltningen vid Vanda svenska församling hösten 2011. Då påpekade stiftet att det finns brister inom förvaltningen, men också att arbetsklimatet är synnerligen ansträngt.

- Den utredningen gjordes med egna krafter och vi kan självkritiskt konstatera att den inte gav det resultat som vi hoppades på, säger biskop Björn Vikström nu.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen