Hoppa till huvudinnehåll

”Sjukvårdsdistriktet förstår inte vilken krutdurk Åbolands sjukhus är”

Moderskapsförpackningen 2015
Åbobor och åbolänningar kan få vård på svenska vid Åbolands sjukhus. Moderskapsförpackningen 2015 Bild: Kela,Nana Uitto framåt marsch

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt förstår inte vilken krutdurk de har att göra med när de forcerar fram beslut om Åbolands sjukhus. Det menar Åbopolitikern Christel von Frenckell-Ramberg från Svenska folkpartiet som är märkbart irriterad när hon möter direktören för sjukvårdsdistriktet Olli-Pekka Lehtonen i en direktsänd radiodebatt på onsdagsmorgonen.

På tisdagskvällen fattade styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslutet att sätta tummen ner för en renovering och utvidgning av Åbolands sjukhus på dess nuvarande plats.

- Gårkvällens beslut är ingen överraskning, men jag kritiserar skarpt tillvägagångssättet, säger von Frenckell-Ramberg.

christel von frenckell-ramberg
Christel von Frenckell-Ramberg är medlem i Åbos stadsstyrelse för Svenska folkpartiet. christel von frenckell-ramberg Bild: Yle/Nina Bergman christel von frenckell-ramberg

Olli-Pekka Lehtonen betonar att sjukvårdsdistriktet nog både har lyssnat och också förstått vilken åsikt åbolänningarna har gällande Åbolands sjukhus framtid.

- Krutdurk...tja. Vad vi har här är ett missförstånd, säger Lehtonen. Det finns inget direkt hot mot Åbolands sjukhus just nu. Verksamheten där fortsätter.

Olli-Pekka Lehtonen
Olli-Pekka Lehtonen vill att kunskaperna i svenska ska sprida sig inom hela sjukvårdsdistriktet. Olli-Pekka Lehtonen Bild: Yle/Nina Bergman olli-pekka lehtonen

- Det är svårt att tro på det, kontrar Christel von Frenckell-Ramberg avmätt. Det är väldigt ledsamt att man är tvungen att reagera med ryggmärgsreflexen i dessa frågor.

Det har att göra med att det inte finns ett förtroende här, säger von Frenckell-Ramberg, som konstaterar att hon inte tror på lösningen där Åbolands sjukhus blir en del av ett större finskspråkigt komplex, alltså att Åbolands sjukhus flyttar till sjukhuscampuset i Kuppis och blir en del av Åbo universitetscentralsjukhus.

- Tron på en sådan lösning finns inte, och det bygger på erfarenhet, slår von Frenckell-Ramberg fast.

Men Olli-Pekka Lehtonen ser många fördelar med en sådan lösning.

- Den nuvarande lösningen där vi har ett stort stamsjukhus och ett skilt litet Åbolands sjukhus garanterar inte vård på modersmålet för de svenskspråkiga som vårdas vid stamsjukhuset, säger Lehtonen. Dagens modell kan inte förbättra den språkliga situationen.

Åbolands sjukhus i Åbo
Sedan 2008 har Åbolands sjukhus planerat att utvidga och modernisera sjukhuset, men nu blev det stopp. Åbolands sjukhus i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström åbolands

- Gårdagens beslut handlar om att styrelsen anser att det inte finns förutsättningar för att upprepa den modell som Åbolands sjukhus just nu har, med ett nybygge. Förutsättningarna finns inte därför att den fina modellen där bashälsovården skulle integreras med specialsjukvård på grundnivå inte blev av, säger Lehtonen.

Olli-Pekka Lehtonen har tidigare förklarat att Åbolands sjukhus enligt honom har två alternativ. Alternativ ett är att man slår ihop den svenska bashälsovården på svenska i regionen med Åbolands sjukhus (integrationsmodellen). Då skulle Åbolands sjukhus förutom bashälsovården dessutom sköta specialsjukvård på grundnivå. Det andra alternativet är att specialsjukvården vid Åbolands sjukhus slås ihop med Åbo universitetscentralsjukhus, men det är omöjligt att förverkliga på Åbolands sjukhus nuvarande tomt enligt Lehtonen.

Patrik Nygrén
Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén vill få mer tid för att bygga upp en helt ny tvåspråkig organisation. Patrik Nygrén Bild: Yle/Emma Strömberg patrik nygrén

Samtidigt skissar kommunerna på en egen modell där man skapar en helt ny enhet som i framtiden kunde sköta bashälsovård, socialvård och specialsjukvård på svenska i regionen. Men det arbetet är på hälft och beror på hur den nya lagen för social- och hälsovårdsreformen kommer att se ut. Det klarnar kanske i mars-april.

Personalen vid Åbolands sjukhus ska utbilda övrig personal i svenska?

Olli-Pekka Lehtonen säger att ett annat missförstånd som finns kring Åbolands sjukhus är att sjukhuset skulle vara den enda platsen där svenskspråkiga patienter vårdas.

- Stamsjukhuset, eller Åbo universitets centralsjukhus, vårdar dubbelt så många svenskspråkiga patienter jämfört med Åbolands sjukhus. Det handlar om patienter som är svårt sjuka och som inte kan få tillräcklig vård vid Åbolands sjukhus, förklarar Lehtonen.

- Det stämmer säkert, men jag vill understryka att den lilla tvåspråkiga personalen vid Åbolands sjukhus inte kan rädda stamsjukhusets svenska service, säger von Frenckell-Ramberg.

ÅUCS T-sjukhus
Drygt 150 tvåspråkiga vårdare från Åbolands sjukhus ska lära personalen vid ÅUCS mer svenska? ÅUCS T-sjukhus Bild: Yle/Linus Hoffman åucs t-sjukhus

Sjukvårdsdistriktets personalrapport från 2013 visar att drygt 3 000 personer jobbade vid Åbo universitetscentralsjukhus år 2013 och att Åbolands sjukhus hade en total personal på 166 personer. I rapporten berättar man också att man ordnade åtta kurser i svenska under år 2013, men några siffror på hur många i personalen som kan ge vård då modersmålet är svenska finns inte i rapporten.

Olli-Pekka Lehtonen har en vision om att det ska finnas en svenskspråkig port, eller sluss, in till centralsjukhuset.

En liten flicka ligger med gipsad arm på sjukhus.
Svenskspråkiga patienter från Vasaregionen och Åland vårdas vid Åbo universitetscentralsjukhus. En liten flicka ligger med gipsad arm på sjukhus. Bild: YLE/Rolf Granqvist infusion

- Vår vision är att patienterna kan anlända till sjukhuset till en svensk omgivning, och sedan rehabiliteras i en svensk omgivning. Den närmaste omgivningen måste vara svenskspråkig, säger Lehtonen. Denna svenska omgivning har möjligheten att lära andra anställda inom distriktet svenska! Det viktigaste är att kunskapen sprider sig.

Just nu finns inte den här möjligheten eftersom vi har två skilda sjukhus, säger Lehtonen, som i samma andetag säger att det ännu inte finns några beslut kring denna vision.

Kan det vara så att mer svenska vid stamsjukhuset skulle leda till att kunskaper i svenska skulle sprida sig till övrig personal, Christel von Frenckell-Ramberg?

- Jag har svårt att tro det. Åbolands sjukhus har drygt 100 anställda i personalen jämfört med den enorma personal som finns inom hela sjukvårdsdistriktet. Det är en droppe i havet och det är en utveckling som vi oroar oss för starkt, säger von Frenckell-Ramberg. Det finns all orsak att också utreda andra spår. Nu har jag en känsla av att det finns ett färdigt beslut som arbetsgrupper som en chimär ska diskutera. Det är det här som irriterar ganska många just nu, säger von Frenckell-Ramberg.

Stiftelsen Eschnerska frilasarettet är beredd att satsa miljoner på Åbolands sjukhus, och är beredd att hyra ut sjukhuset till sjukvårdsdistriktet till en hyra under marknadshyrenivån. Har det ingen betydelse för er, Olli-Pekka Lehtonen?

Henrik Karlsson är ordförande för Svenska klubben i Åbo
Henrik Karlsson vill använda Eschnerska frilasarettets pengar för ett nytt modernt Åbolands sjukhus − på Kaskisbacken. Henrik Karlsson är ordförande för Svenska klubben i Åbo Bild: Yle/Linus Hoffman svenska klubben

- Det har en betydelse, men man måste granska det noga. Fastighetskostnaderna inom sjukvården är omkring 8-10 procent. Det viktigaste är personalkostnaderna, och att sprida kunskapen tycker Lehtonen. Därför måste vi utvärdera alla slags möjligheter.

Under julmarknaden den tredje advent delade Svenska folkpartiet ut postkort som riktades till sjukvårdsdistriktets styrelseordförande Piia Elo med uppmaningen att rädda Åbolands sjukhus. 500 kort delades ut och de var mycket eftertraktade.

Christel von Frenckell-Ramberg reagerade inte SFP lite väl sent?

SFP reagerade så snabbt det bara var möjligt, säger von Frenckell-Ramberg. Vi har ingen plats inom sjukvårdsdistriktets styrelse, så vi känner inte till de interna diskussionerna. Frågan om Åbolands sjukhus blev aktuell för oss i höstas. Och korten var mycket populära – framför allt bland finskspråkiga personer, berättar von Frenckell-Ramberg.

Yle Åboland var först med att avslöja hotet mot Åbolands sjukhus den 4 november.

- Nu råder det någon slags misstro mellan parterna, säger Olli- Pekka Lehtonen. Vi är eniga om att den svenska omgivningen är viktig för patienterna och den måste vi bevara. Å andra sidan måste vi hitta sådana lösningar som också förbättrar centralsjukhusets patienters möjligheter att få vård på svenska. Men först måste vi bekämpa misstron, säger Lehtonen

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland