Hoppa till huvudinnehåll

En "datornörd" går i pension

Rektor emeritus Matti Jakobsson.
Matti Jakobsson Rektor emeritus Matti Jakobsson. Bild: Yle/Roger Källman matti jakobsson

På torsdagen höll rektor emeritus Matti Jakobsson vid Vasa universitet sin avskedsföreläsning. Jakobsson är professor i informationsteknik och rubriken för föreläsningen var "Datorn och jag".

- Jag ska tala om mina erfarenheter av datorer, programmering och undervisning inom informationstekologi, kanske något om hur forskningen har förändrats under åren.

Matematik och datateknik

Matti Jakobsson inledde sina studier vid Åbo Universitet år 1970. Det var egentligen matematik han ville ägna sig åt, men då han inlett studierna tog han chansen att hoppa på utbildningsprogrammet i databehandling.

- Så inledde jag mina studier i programmering och datateknik och så småningom bytte jag huvudämne till databehandling, som det kallades på den tiden.

Matti disputerade för doktorsgraden år 1981. Då bodde han sen två år tillbaka i Vasa, där han var lektor i databehandling.

- Det som var viktigt för mig var att utveckla datasystemen som vi använde i undervisningen här på Vasa universitet.

En enorm utveckling

Under Matti Jakobssons tid som "datanörd" har maskinerna utvecklats enormt. På 1970-talet var datorerna stora maskiner som man måste ha avklarat en operatörskurs för att ens komma nära.

Datorerna programmerades genom att man slog hål i en mängd hålkort som sedan matades in i datorn. Hade man gjort allt rätt så kördes programmet som planerat.

- Vi lärde oss kanske att skriva program lite noggrannare än nuförtiden. Man kunde testa det kanske bare en eller två gånger per dag, så man var mycket noggrannare då man planerade programmet på den tiden, säger Jakobsson.

Då datorerna på 70-talet var stora, dyrbara och ovanliga så finns de numera överallt. Då det förr var själva datamaskinen som var intressant så är det numera informationen, det man gör med datorn som är av intresse - men också det som skrämmer många.

- Datorn och datorprogrammen är ändå ännu skapade av människor. Om man är rädd för något fenomen - databrottslighet och så vidare - så är det inte datorns fel utan människorna bakom.

Jakobsson säger att det är viktigare att se på vilka möjligheter datorerna har öppnat för oss. Numera kan vi göra saker som man för 30 år sedan inte ens kunde drömma om.

- Men fastän datorerna har utvecklats så är själva grundprincipen, hur de fungerar, densamma som då jag började studera för 40 år sen. Jag har just tänkt tillbaka om jag har någon nytta av de kurser som jag tog på 70-talet och nästan allt som jag har studerat kan jag ha någon nytta av.

Rektor i flera omgångar

Utöver forskning och undervisning säger sig Matti Jakobsson alltid ha varit intresserad av allmänna frågor inom universitetet, utveckling och så vidare. Att han år 1998 valdes till rektor för Vasa universitet var ändå något som "bara hände".

- Det som har varit viktigt under min tid som rektor har varit utvecklingen av campusområdet (i Brändö) dit universitetet flyttade i mitten av 90-talet.

Då det gäller samarbete mellan stadens högskolor önskar Matti Jakobsson att man kunnat göra mera. han har ändå förståelse för att alla enheter värnar om sin självständighet.

- Det finns ju en dröm om ett tvårspråkigt Vasa universitet eller Österbottens universitet, men i praktiken är det mycket viktigare att kunna samarbeta på ämnesnivå och skapa en akademisk miljö.

Vad stadsmakten vill ha av universiteten är svårt att veta, säger Jakobsson. Varje gång ministeriet kommer hit så tycker de att det är mycket konstigt att det finns sex, sju universitetsenheter i en så här liten stad, men all utveckling har ju skett med ministeriets godkännande.

- Jag måste medge att det vore kanske lite lättare att organisera kontakterna med omvärlden (om enheterna var färre). Var och en har sina egna kontakter med staden, med landskapet och med företagen. Det kan vara lite ineffektivt att utveckla den fina helheten som finns här.

Framtidsplaner

Med över 40 års erfarenhet kan man kanske titulera Matti Jakobsson "datornörd". Han säger ändå att han nuförtiden försöker glömma bort de tekniska aspekterna av datorerna och vill se sig som en aktiv användare.

- Frågar man min fru så säger hon nog att jag använder allt för mycket av min tid till att sitta med Ipaden i handen, men det går inte att undvika.

Hur ser då framtidsplanerna ut? Jakobsson säger att han ska fortsätta som emeritusprofessor vid universitetet.

- Kanske diskuterar jag med yngre forskare om det finns något att göra tillsammans.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten