Hoppa till huvudinnehåll

Året 2016 på Yle: Arenan förnyas, nya appar och webbtjänster för BUU-klubben och Pikku Kakkonen, nyhets- och sporttjänsterna utvecklas

Lauri Kivinen vid ett talarpodium
Lauri Kivinen. Lauri Kivinen vid ett talarpodium Bild: Linda Haglund/Yle lauri kivinen

Yle har varit del av finländarnas liv sedan år 1926: Yle fyller 90 år nästa år

Yle förnyar Arenan nästa år och skapar nya tjänster och kanaler inom den. Barnutbudet stärks och både BUU-klubbens och Pikku Kakkonens webbtjänster och appar förnyas. Yle kommer också att erbjuda en kurs i finska för invandrare. Det digra sportåret kulminerar i OS i Rio de Janeiro.

Inom nyheterna fokuserar Yle på ett fördjupat grepp och förnyar aktualitetsprogrammen samt utvecklar nyhets- och sporttjänsterna på webben. Inom faktautbudet får vetenskap, hälsa, kultur och konsumtion större plats. Ungdomsprogrammet Summeri fördjupar sig i ungas mentala hälsa via Yles Gör gott-projekt. Finlands natur är tema i många programserier.

Yles styrelse godkände 17.12 bolagets verksamhetsplan och budget för år 2016. Verksamhetsplanen utgår från bolagets nya strategi som godkändes i december. Journalistik, kultur, lärande och sport samt förnyelse av verksamheten är fokusområdena i strategin Yle 2020: Mitt bland oss.

En stark publikrelation hörnstenen i Yles verksamhet

“Innehållens kvalitet och relevans är genomgående i fokus i Yles utbud nästa år. I september 2016 har Yle redan i 90 år förmedlat information och upplevelser samt på många sätt levt med i finländarnas vardag och fest. Folkets minnen och demokratins historia syns och hörs på många sätt i utbudet”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Medieanvändningen splittras ytterligare och den traditionella tv- och radiodistributionen blir mindre viktig. Smarttelefonen är nu det viktigaste nyhetsmediet för en fjärdedel av finländarna. Å andra sidan använder inte alla ny teknologi och inte heller bredbandsförbindelser finns överallt.

“Förändringen i medieanvändningen kräver noggrant överlagda beslut av Yle, eftersom vi inte kan göra allt. Yle Arenan har redan i flera års tid varit Finlands högst uppskattade webbmedium och bolaget satsar på att vidareutveckla det. Yle har en stark publikrelation och via de traditionella tv-kanalerna får alla tillgång till gemensamma upplevelser, även om tv:n förnyas kraftigt”, konstaterar Kivinen.

Under 2016 görs planer för utvecklingen av tv-utbudet. Yle Arenan kommer att erbjuda nya tjänster och utgivningen av olika innehållspaket ökar. Då utbudet på Arenan växer minskar de traditionella tv-tjänsterna. På Arenan satsar Yle på visningsrättigheter för i synnerhet drama, barnprogram och dokumentärer. Arenans nya tjänster och kanaler görs både för den äldre och yngre vuxna publiken. Yle utvecklar också personifieringen av sina webbtjänster.

Yleskatten hålls på samma nivå

Intäkterna från Yleskatten hålls på samma nivå som tidigare år. De budgeterade intäkterna är totalt 472,5 miljoner euro. Av den summan utgör Yleskatten 461,8 miljoner euro.

Den största posten i budgeten utgörs av personalkostnader: 228,9 miljoner euro. Bolagets personal minskar år 2016 med åtminstone 70 årsverken. Det här genomförs bland annat genom pensioneringar.

Bolaget använder 84,2 miljoner euro till upphovsrätter och 30 miljoner till investeringar och programöverföring. Investeringarnas andel uppgår till 31 miljoner euro.

Sammandrag av Yles verksamhetsplan och budget 2016

För mera information:
Lauri Kivinen, Yles verkställande direktör, tfn 09 1480 5003